EFC-AGA 2016 in Nederland!

Een van de grootste jaarlijkse bijeenkomsten voor fondsen in Europa wordt georganiseerd door het European Foundation Centre (EFC). In 2016 zal deze plaatsvinden op 26-28 mei in Amsterdam.

Het thema van deze internationale conferentie is “Imagining and Investing in our Future”. Aan de hand van drie subthema’s – responsibilities, opportunities en skills – zal de rol van filantropische actoren bij het vormen van de toekomst en het vinden van nieuwe wegen om te investeren in effectieve en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen uitgebreid onder de loep worden genomen.

De Host Committee voor deze conferentie bestaat uit 16 Nederlandse fondsen en stichtingen, waaronder het ECSP, en werkt nauw samen met het EFC en een internationale Programme Committee om een waardevol programma te creëren voor zo’n 750 internationale deelnemers. De Host Committee heeft het thema voorgesteld, draagt bij aan het programma en is verantwoordelijk voor het organiseren van side-events in samenwerking met lokale partners.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de flyer.

Geïnteresseerde fondsen die graag een inhoudelijke of financiële bijdrage aan het programma willen leveren of side-events (site-visits en networking events) willen organiseren, worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen met de Host Committee. Dat kan via het ECSP.

Op onze website en via onze nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden van het programma van de conferentie. Het ECSP hoopt op een mooie samenwerking met lokale fondsen om van dit belangrijke evenement in eigen land een succes te maken!