I.J.M. (Ivo) Arnold

Full Professor
Erasmus School of Economics
Erasmus University Rotterdam
Member ERIM
Field: Finance & Accounting
Affiliated since 2012

Since September 2010, Ivo Arnold is part-time professor of Economic Education at ESE. He also fulfills the function of vice dean.

This chair focuses on strengthening the educational services offered by ESE with regard to content, processes and teaching skills, which ties in with Erasmus University Rotterdam’s continual efforts to develop and optimize educational leadership.

Prof. Arnold’s research focuses on the effectiveness and efficiency of the educational structure and the identification of best practices in (economic) education.

SInce April 2006 he has worked as programme director at ESE, responsible for designing, implementing and evaluating major educational reforms.

Ivo Arnold is also professor of Monetary Economics at Nyenrode Business University.

 • Arnold, I.J.M., Smant, D.J.C. & Vries, C.G. de (2003). Wisselkoersen en beleggen (Financiele en Monetaire Studies, jrg. 21, 1). Amsterdam: NIBE-SVV.
 • Arnold, I.J.M. (2008). Entrepreneurship and Economic Growth. In W. Burggraaf, R. Floren & J. Kunst (Eds.), The Entrepeneur & the Entrepreneurship Cycle (pp. 27-37). Van Gorum.
 • Arnold, I.J.M. (2004). EMU: Assessing the impact of the euro. In R Baldwin, G Bertola & P Seabright (Eds.), De Economist (152, 3) (pp. 463-464).
 • Arnold, I.J.M. (2001). Country and Industry Effects in Euroland's Equity Markets. In J.J. Choi & J.M. Wrase (Eds.), European Monetary Union and Capital markets (pp. 137-156). JAI Press/Elsevier.
 • Arnold, I.J.M. & Vries de, C.G. (2000). Endogenous Financial Structure in the EMU. In J. Hagen von & C. Waller (Eds.), Regional Aspects of Monetary Policy in Europe (pp. 193-220). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • Vries, C.G. de & Arnold, I.J.M. (2000). Endogenous financial structure and the transmission of ECB policy. In J. van Hagen & J. Waller (Eds.), Regional Aspects of Monetary Policy in Europe (pp. 193-218). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • Vries, C.G. de & Arnold, I.J.M. (2000). Endogenous financial structure and the transmission of ECB policy. In J. van Hagen & J. Waller (Eds.), Regional Aspects of Monetary Policy in Europe (pp. 193-218). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • Arnold, I.J.M. (1996, Februari 15). Empirical essays in monetary economics. Erasmus University Rotterdam (221 pag.). Prom./coprom.: Prof.Dr. E.J. Bomhoff.
 • Arnold, I.J.M., Kool, C.J.M. & Van Veen, T. (2015). Canon deel 15: Internationale monetaire economie. Economisch-Statistische Berichten, 100 (4712), 362-366.
 • Arnold, I.J.M. & Veen van, T. (2013). Wealth effect in macroeconomic theory and policy. In B. Hoogenboom, M. Pheijffer & E. Karssing (Eds.), Gorillas, markets and the search for economic values. Van Gorcum.
 • Arnold, I.J.M. & Baars, G.J.A. (2013). Geen kwaliteit met vrijblijvendheid. Hoger Onderwijs Management , april.
 • Arnold, I.J.M. (2012). Directe versus indirecte monetaire financiering. Economisch-Statistische Berichten, 97 (4627), 45-46.
 • Baars, G.J.A. & Arnold, I.J.M. (2012). Eerstejaars rendement: een korte slotreflectie. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 30 (3), 220-225.
 • Arnold, I.J.M. (2012). Studie succes bevorderen: het kan en is niet moeilijk [Bespreking van het boek Studie succes bevorderen: het kan en is niet moeilijk]. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 30(3), 217-219.
 • Arnold, I.J.M. & Baars, G.J.A. (2012). Eerstejaarsrendement. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 30 (3), 147-149.
 • Arnold, I.J.M. (2012). Verlos de universiteiten van een belangenconflict. Hoger Onderwijs Management , 22-22.
 • Arnold, I.J.M. (2012). De BSA-norm, minimumeis of streefwaarde? TH en MA, 19 (3), 4-8.
 • Baars, G.J.A. & Arnold, I.J.M. (2012). Vroegtijdige identificatie en karakterisering van studenten die uitvallen in het eerste jaar. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 30 (3), 188-204.
 • Arnold, I.J.M. (2011). Overheidsingrijpen tijdens de kredietcrisis. In E. Karssing, H. Bossert & L. Meuleman (Eds.), Management in beweging: De belangrijkste inzichten en ontwikkelingen in de publieke sector. Assen: Van Gorcum.
 • Arnold, I.J.M. (2011). Internetspaarbanken niet midden in de samenleving. Economisch-Statistische Berichten, 96 (4607), 205-206.
 • Arnold, I.J.M. (2011). Compensatorische toetsing en kwaliteit. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 29 (1), 31-40.
 • Arnold, I.J.M. (2011). Goud als geld. Justitiele Verkenningen, 37 (3), 9-20.
 • Arnold, I.J.M. & Rowaan, W. (2011). Hoe voorkomen we dat studenten met een negatief BSA wederom een verkeerde studie kiezen. Onderzoek van Onderwijs, 40, 34-35.
 • Arnold, I.J.M. & Rowaan, W. (2011). Studiesucces in de economie. Economisch-Statistische Berichten, 96 (4616), 478-479.
 • Arnold, I.J.M. (2011). Indexleningen in crisistijd. Economisch-Statistische Berichten, 97 (4636), 348-348.
 • Arnold, I.J.M. (2011). Internetspaarbanken staan niet midden in de samenleving. Economisch-Statistische Berichten, 96 (4607), 205-206.
 • Arnold, I.J.M. (2010). Het failliet van een VWO profiel. Economisch-Statistische Berichten, 95 (4583), 253-253.
 • Arnold, I.J.M. & Brink, W van den (2010). Naar een effectiever bindend studieadvies. TH en MA, 17 (5), 10-13.
 • Arnold, I.J.M. (2009). NIBC's Extreme makeover. Economisch-Statistische Berichten, 94 (4555), 152-153.
 • Arnold, I.J.M. (2009). Systeemrisico in financiele sector. Van structuurbeleid naar mega banken en terug? Fusie en Overname (M & A Magazine), 6, 15-18.
 • Arnold, I.J.M. & Van den Brink, W. (2009). De invloed van compensatie op studie-uitval en doorstroom. TH en MA, 16 (3), 11-15.
 • Arnold, I.J.M. (2009). De EMU is niet af. Economisch-Statistische Berichten, 94 (4563S), 63-68.
 • Arnold, I.J.M. (2008). Centrale banken verstoren de geldmarkt. Economisch-Statistische Berichten, 93 (4535), 315.
 • Arnold, I.J.M. (2008). Beperkt depositogarantie tot ingezetene. Economisch-Statistische Berichten, 93 (4546), 667-668.
 • Arnold, I.J.M. (2007). De rol van opleidingsfase voor het verband tussen onderzoeksprestaties en onderwijseffectiviteit. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 25 (4), 256-269.
 • Arnold, I.J.M. (2007). Prikkels voor pensioenfondsen. Economisch-Statistische Berichten, 92 (4512), 366-367.
 • Arnold, I.J.M. (2007). DNB vereenzelvigt zich teveel met ABN AMRO. Economisch-Statistische Berichten, 92 (4506), 188.
 • Arnold, I.J.M. (2007). De Governance van Indexatie. Pensioen Bestuur en Management, 4 (2).
 • Arnold, I.J.M., Commandeur, H.R., Lecq, S.G. van der & Vries, C.G. de (2006, Juni 29). Fiscalisering van AOW werkt niet. Het Financieel Dagblad
 • Arnold, I.J.M. (2006). Het beste Onderwijs komt uit de ivoren toren. Economisch-Statistische Berichten, 91 (4490), 334-335.
 • Arnold, I.J.M. (2006). Indexleningen in de eurzone. VBA Journaal, 22 (winter 2006), 24-32.
 • Arnold, I.J.M. (2006, Oktober 19). Overheid moet het snoeien in het pensioen tegen gaan. Financieel Dagblad
 • Arnold, I.J.M. (2005). Ben jij ook zo bang? Economisch-Statistische Berichten, 83-86.
 • Arnold, I.J.M. (2005). De publieke casus voor indexleningen. Economisch-Statistische Berichten, 90 (4473), 57-59.
 • Arnold, I.J.M. (2005). Instappen en weginfleren? Economisch-Statistische Berichten, ?, 250.
 • Arnold, I.J.M. (2004, Oktober 14). Lof IMF voor financiele systeem geldt Financien. NRC Handelsblad
 • Arnold, I.J.M. (2004). Het ei van Eichel. Economisch-Statistische Berichten, aug., 374-376.
 • Arnold, I.J.M. & Verhoef, B. (2004). Korte termijn fluctuaties binnen een muntunie: een analyse met het IS-MP-IA model. Kwartaalschrift Economie, 4.
 • Arnold, I.J.M. (2003). Meeliftende Ministers van Fiancien. Economisch-Statistische Berichten, aug., 374-376.
 • Arnold, I.J.M. (2002, Januari 29). Argentijnse lessen voor Europa. Het Financiele dagblad
 • Arnold, I.J.M. & Vrugt, B (2002). Nieuwe economie of nieuwe munt. VBA Journaal, 18 (1), 3-9.
 • Arnold, I.J.M. (2002). Aflossen is een deugd. Economisch-Statistische Berichten, 324-326.
 • Arnold, I.J.M. (2002, December 30). Stimuleer Aflossen Hypotheek. Finenciele Dagblad
 • Arnold, I.J.M. & Kool, C.J.M. (2001). Regionale inflatieverschillen in een muntunie. Economisch-Statistische Berichten, 86 (4318), 572-575.
 • Arnold, I.J.M. & Haan, J. de (2001). Monetaire Transmissie in het Eurogebied. Financiële en Monetaire Studies, 19 (3).
 • Arnold, I.J.M. & Vries, C.G. de (2000). Recombinant DNB. Economisch-Statistische Berichten, 85 (4255), 387.
 • Arnold, I.J.M., Vries de, C.G. & Smant, D.J.C. (2000, Mei 18). De nederlandse bank past bescheidenheid. NRC Handelsblad
 • Arnold, I.J.M. & Smant, D.J.C. (2000). Stabiliserende Hypotheekrente aftrek. Economisch-Statistische Berichten, 85 (4273), 763-765.
 • Arnold, I.J.M. (1999). De rente doet het. Economisch-Statistische Berichten, 84 (4192).
 • Arnold, I.J.M. & Vries, C.G. de (1999). De endogene financiële structuur. Economisch-Statistische Berichten, 738-740.
 • Arnold, I.J.M. & Vries, C.G. de (1999). De endogene financiële structuur. Economisch-Statistische Berichten, 738-740.
 • Arnold, I.J.M. (1999). De euro-multiplicator. Economisch en Sociaal Tijdschrift, 2, 41-63.
 • Arnold, I.J.M. & Vries de, C.G. (1999). De endogene financiele structuur. Economisch-Statistische Berichten, 84 (4224), 738-740.
 • Arnold, I.J.M. & Lemmen, J. (1999). Het eigen belang van de toezichthouder. Economisch-Statistische Berichten, 84 (4228), 817-818.
 • Arnold, I.J.M. (1999). Financiele integratie en stabiliteit als randvoorwaarden voor een goed functionerende EMU. Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, 21 (4), 33-53.
 • Arnold, I.J.M. (1998). Een pact voor het Walhalla. Economisch-Statistische Berichten, 83 (4164), 636-637.
 • Arnold, I.J.M. (1998). Euro: Munt zonder land. Nijenrode Management Review, 10 (mei/juni), 46-54.
 • Arnold, I.J.M. (1998). Schuldmanagement en Stabiliteitspact. Economisch-Statistische Berichten, 83 (4157), 477-479.
 • Arnold, I.J.M. (1998, Mei 08). Laat de aziatische crisis ook waarschuwing voor europa zijn. De volkskrant
 • Arnold, I.J.M. (1998). Financiele stabiliteit in de EMU: de rol van de overheid. Maandschrift Economie, 62, 324-340.
 • Arnold, I.J.M. (1998). Herstel het aanwijzingsrecht. Economisch-Statistische Berichten, 83 (4181), 931.
 • Arnold, I.J.M. (1997). Monetsair Beleid in de EMU: waarschuwingen voor de vastrentende belegger. VBA-Journaal Special Risk Management, 12-16.
 • Arnold, I.J.M. (1997, december 01). De sterkte van de Euro. Utrecht, Fortis-Nyenrode eurodebat.
 • Arnold, I.J.M. (1997). Het vergeten stabiliteitspact. Economisch-Statistische Berichten, 82 (4107), 411-414.
 • Arnold, I.J.M. (1997, November 14). Frankrijk wil Mediterraan Machtsblok binnen Eurobank. De Volkskrant
 • Arnold, I.J.M. & sprokholt, E.M. (1996, Februari 16). Duitse EMU-scepsis toont wantrouwen in Europese Instituties. Financiele Dagblad
 • Arnold, I.J.M. (1996). Een geldhoeveelheidsbeleid in de EMU? Economisch-Statistische Berichten, 81 (4049), 233-236.
 • Arnold, I.J.M. (1996). De rol van Europese Geldhoeveelheid. Economenblad, 18 (8/9).
 • Arnold, I.J.M. (1995). Belastinghervorming: Engelse lessen voor Nederland. Financiële en Monetaire Studies, 13 (3), 9-14.
 • Arnold, I.J.M. (1995). De BV Nederland: Kredietwaardig en Kansrijk? Economisch-Statistische Berichten, 80 (4025), 833-837.
 • Arnold, I.J.M. & Hertog den, R. (1994). Relatief Risicobeheer voor Pensioenfondsen. Economisch-Statistische Berichten, 79 (3961), 436-437.
 • Arnold, I.J.M. & Vathorst, S. van de (1991). Gezondheidsrisico's, erfelijkheidsonderzoek en verzekeringen. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 135 (11), 480-483.

Address

Visiting address

Office: Tinbergen Building H08-27
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
Netherlands

Latest publication

Arnold, I.J.M. (2017). Resitting or compensating a failed examination: does it affect subsequent results? Assessment and Evaluation in Higher Education : an international journal. doi: http://dx.doi.org/10.1080/02602938.2016.1233520[go to publisher's site]