S.P. (Muel) Kaptein

Full Professor
Rotterdam School of Management (RSM)
Erasmus University Rotterdam
Member ERIM
Field: Organisation
Affiliated since 2000

Muel Kaptein is a professor of business ethics and integrity management at the Department of Business-Society Management, Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM).His research interests lie in the area of ethics management, compliance programs and soft-controls.He wrote six books and has published 50 peer-reviewed articles in journals like Journal of Management Studies, Journal of Organizational Behavior, Organization Studies, Journal of Management, and Academy of Management Review.Muel is section-editor of the Journal of Business Ethics. He teaches courses in CSR, leadership, and business ethics.Muel is also partner at KPMG where he helps organizations in developing and auditing their integrity.

 • Lückerath - Rovers, M., Bier, B., Ees, H. van & Kaptein, S.P. (2013). Jaarboek Corporate Governance 2013-2014. Deventer: Kluwer.
 • Woerden, M.J. van, Jurgens, M., Kaptein, S.P. & Leliveld, J.T.C. (2013). Ondernemen zonder Corruptie: Normenkader, management en praktijkervaringen. Deventer: Kluwer.
 • Kaptein, S.P. (2013). Dienaren van het Volk: Over de macht van integriteit. Internet: Free E-book.
 • Kaptein, S.P. (2013). Workplace Morality: Behavioral Ethics in Organizations. Bingley: Emerald.
 • Dijkman, P.J., Jong, G. de & Kaptein, S.P. (2013). De Macht van de Moraal. Christen Democratische Verkenningen: herfst.
 • Cleef, L., Kaptein, S.P., Koenders, A., Minne, S. van der, Porrio, L. & Zwam, C. (2012). Beveiliging Totaal 2014. Alphen a/d Rijn: Vakmedianet.
 • Kaptein, S.P. (2011). Waarom goede mensen soms de verkeerde dingen doen: 52 bespiegelingen over ethiek op het werk. Amsterdam: Business Contact.
 • Cleef, L., Janse, E., Kaptein, S.P., Koenders, A., Porrio, L. & Zwam, C. (Eds.). (2007). Beveiliging totaal 2008. Alphen aan den Rijn: Kluwer.
 • Kaptein, S.P. (2005). The six principles of managing with integrity. New York: Spiro Press.
 • Kaptein, S.P. & Willems, P. (2004). Jaarboek Fraudebestrijding 2004. Alphen a/d Rijn: Kluwer.
 • Balkenende, J.P., Kaptein, S.P., Kimman, E.J.J.M. & Toren, J.P. (2003). Onderneming & Maatschappij. Assen: Van Gorcum.
 • Kaptein, S.P. & Verhoog, M.W. (2002). The Balanced Company. Oxford: Oxford University Press.
 • Kaptein, S.P. (2002). De Integere Manager: De top, dilemma's en de diamant. Assen: Van Gorcum.
 • Kaptein, S.P. (1998). Ethics Management: Auditing and Developing the Ethical Content of Organisations (Issues in Business Ethics, 20). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • Kaptein, S.P. (Ed.). (1998). Ethics Management: Auditing and developing the ethical content of organizations. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • Kaptein, S.P. (2006). Integer leiderschap. In L. Moratis & M. van Veen (Eds.), Basisboek MVO (pp. 113-128). Assen: Van Gorcum.
 • Kaptein, S.P. & Mulder, S. (2006). De Stakeholderdialoog. In L. Moratis & M. van Veen (Eds.), Basisboek MVO (pp. 239-153). Assen: Van Gorcum.
 • Kaptein, S.P. (2006). Sei principi di integrità manageriale. In Impresa e responsabilità sociale. In Impresa e responsabilità sociale (pp. 143-158). Milano: FrancoAngeli.
 • Lasthuizen, K., Huberts, L. & Kaptein, S.P. (2005). Analyse van Integriteitsopvattingen. In L.W.J.C. Huberts & J. Naeyé (Eds.), Integriteit van de politie (pp. 69-93). Zeist: Kerckebosch.
 • Kaptein, S.P., Huberts, L., Lasthuizen, K. & Avelino, S (2005). Demonstrating Ethical Leadership by Measuring Ethics: A Survey of U.S. Public Servants. In Public Integrity (7, 4) (pp. 299-312).
 • Kaptein, S.P. (2003). Ethische auditing. In R.J.M. Dassen e.a. (Ed.), Control & Assurance (pp. 273-290). Reed Business Information.
 • Bartels, W., Kaptein, S.P. & Sikken, M. (2003). Compliance: stand van zaken binnen beursgenoteerde ondernemingen. In J.P. Balkenende & S.P. Kaptein (Eds.), Onderneming & Maatschappij (pp. 307-319). Assen: Van Gorcum.
 • Kaptein, S.P. & Verhoog, M.W. (2002). Ethical dilemmas of corporate functioning. In L. Zsolnai & I.R. Wienen (Eds.), Ethics in the Economy: Handbook of Business Ethics (pp. 8). Bern: Peter Lang Publishing.
 • Heugens, P.P.M.A.R., Kaptein, S.P., Oosterhout, J. van & Wempe, J.F.D.B. (2002). Ethical Criteria for Corporations. In S.P. Kaptein & J. Wempe (Eds.), The Balanced Company: a Theory of Corporate Integrity (pp. 227-262). Oxford/New York: Oxford University Press.
 • Verhoog, M.W. & Kaptein, S.P. (2002). Integriteit als ondernemingskwaliteit. In R.J.M. Jeurissen & A.W. Musschenga (Eds.), Integriteit in bedrijf, organisatie en openbaar bestuur (pp. 78-99). Assen: Van Gorcum.
 • Oosterhout, J. van, Heugens, P.P.M.A.R. & Kaptein, S.P. (2000). Normative documents, the contract model, and stakeholder management. In Kathleen.A Getz & Duane Windsor (Eds.), Proceedings Eleventh Annual Conference Essex Junction, March 16-19, 2000 of the International Association for Business and Society (pp. 276-281). Essex: International Association for Business /Society.
 • Kaptein, S.P. & Wempe, J.F.D.B. (1999). Working on Integrity: Differences and Similarities between Public and Private Sector Organizations. In L.W.J.C. Huberts & J.H.J. van den Heuvel (Eds.), Integrity at the Public-Private Interface (pp. 113-131). Maastricht: Shaker Publishing B.V..
 • Kaptein, S.P. & Wempe, J.F.D.B. (1999). Working on integrity: differences and similarities between public and private sector organizations. In L.W.J.C. Huberts & J.H.J. Heuvel (Eds.), Integrity at the Public-Private Interfaces (pp. 113-131). Maastricht: Shaker Publishing.
 • Kaptein, S.P. (1998). Integriteitsmanagement binnen organisaties: het inbedden van een sluitend geheel van regels en procedures? In B. Hessel & P. de Graaf (Eds.), Over Recht en Bedrijfsethiek: Pleidooien voor Samenwerking (pp. 227-246). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Kaptein, S.P. (1994). Bedrijfskultuur in ethisch perspektief. In J. de Leeuw & J. Kannekens (Eds.), Bedrijfsethiek (pp. 94-115). Best: Damon.
 • Kaptein, S.P. (1993). Een morele audit voor bedrijven: een eerste aanzet. In J.F. Schreinemakers & B.G.F. Pol (Eds.), Bedrijfskunde en technologie: NOBO zesde onderzoekdag 1993 (pp. 123-130). Enschede: Universiteit Twente, NOBO.
 • Kaptein, S.P. (1993). Ethische aspecten van ondernemerschap op de thuismarkten wereldwijd: een zoektocht naar de missie van een onderneming. In J.M.H.J. Hemels & W.L.A. van Tuyl van Serooskerken (Eds.), Besturen en innovatie (pp. C 0600-1-C 0600-30). Houten: Bohn Stafleu en Van Loghum.
 • Kaptein, S.P. (1998, Juni 04). Ethics Management : Auditing and Developing the Ethical Content of Organizations. Erasmus Universiteit Rotterdam (232 pag.) (Dordrecht [etc.]: Kluwer Academic Publishers (handelseditie)). Prom./coprom.: E.J.J.M. Kimman & C.P. Veerman.
 • Kaptein, S.P. (2013). Soft-controls in de MKB-praktijk: Een handreiking. In Leidraad voor de Accountant (pp. 80, A.2.7-01-22).
 • Hoekstra, A. & Kaptein, S.P. (2011). Twee decennia integriteitsbeleid binnen de overheid: een analyse van graduele en grillige veranderingen. Bestuurswetenschappen, 4, 32-51.
 • Kaptein, S.P. (2009). The living business code: Improving corporate integrity and reducing corruption form the inside. In Global Corruption Report 2009: Corruption and the private sector (pp. 83-88). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Heugens, P.P.M.A.R., Kaptein, S.P. & Nieuwenboer, N.A. den (2007, December 20). Liever high-trust toezicht. Het Financiële Dagblad
 • Kaptein, S.P. & Klamer, H.K. (2004). De implementatie van bedrijfscodes in nederland. Finance en Control, 2004 (Augustus), 41-49.
 • Kaptein, S.P. (2003). De bedrijfscodes van multinationals onder de loep. Bedrijfskunde, 75 (2), 22-31.
 • Kaptein, S.P. (2003). Security Jaarboek 2004. Deventer: Kluwer.
 • Kaptein, S.P. & Kolthof, E. (2003). Six principles for ethical leadership. PA Times, 26 (4), 8-9.
 • Kaptein, S.P. & Kerklaan, V. (2003). Controlling the soft controls. Tijdschrift voor Organisatie en Control, 7 (6), 8-13.
 • Kaptein, S.P., Menkhorst, H & Haak, J. (2003). Jaarboek Fraudebestrijding. Alphen a.d. Rijn: Kluwer.
 • Kaptein, S.P., Klamer, H.K. & Wierenga, A. (2003). De bedrijfscode. Den Haag: VNO-NCW.
 • Kaptein, S.P. & IJzeren, J. (2002). Vertrouwenswerk werkt onvoldoende. Transparant, 8, 6-7.
 • Kaptein, S.P. (2002). De integere manager. Contact, winter, 14-17.
 • Buijs, M & Kaptein, S.P. (2002). Drogredenen en inconsistenties in de inkoopethiek. Facility Management, herfst, 22-25.
 • Kaptein, S.P. (2002). Zes eigenschappen van een eerlijke manager. Management Rendement, november, 16-17.
 • Kaptein, S.P. (2002). Richtlijnen kunnen de maatschappelijke verslaglegging verbeteren. Samen, september, 15-15.
 • Bartels, W. & Kaptein, S.P. (2002). Een geintegreerde benadering voor compliance. In Jaarboek Fraudebestrijding (pp. 69-75). Alphen a.d. Rhijn: Kluwer.
 • Kaptein, S.P. & Casteren, J. (2002). Een vangnet voor onregelmatigheden. In S.P. Kaptein (e.a). (Ed.), Jaarboek Fraudebestrijding. Alphen a.d. Rhijn: Kluwer.
 • Nieuwenboer, N., Kaptein, S.P. & Lammers, E. (2002). Codes d' entreprise, Panorama et Guide. (Extern rapport). Antwerpen: KPMG.
 • Kaptein, S.P., Menkhorst, H & Haak, J. (2002). Jaarboek Fraudebestrijding. Alpen a.d. Rhijn: Kluwer.
 • Buys, M. & Kaptein, S.P. (2002). Drogredenen en inconsistenties in de inkoopethiek. Tijdschrift voor Inkoop en Logistiek, 18 (10), 36-38.
 • Buys, M. & Kaptein, S.P. (2002). Scheve schaats bij geschenken. Facto Magazine, 8 (6), 22-25.
 • Lasthuizen, K., Lamboo, T., Huberts, L. & Kaptein, S.P. (2002). Integriteit in de veiligheidszorg: opvattingen, onderzoeken en beleid bij de politie. Tijdschrift voor Veiligheid en Veiligheidszorg, 1 (2), 25-37.
 • Nieuwenboer, N., Kaptein, S.P. & Lammers, E. (2002). Bedrijfscodes in Belgie. (Extern rapport). Antwerpen: KPMG.
 • Kaptein, S.P. (2001). De Integriteitbarometer voor organisaties. Bedrijfskunde, 73 (3), 12-18.
 • Kaptein, S.P. (2001). Heten meten en managen van integriteit. Sigma, 47 (6), 10-14.
 • Kaptein, S.P. & Wempe, J.F.D.B. (2001). Bedrijfsethiek en corporate communication. In C.B.M. van Riel (Ed.), Corporate Communication: het managen van reputatie. Alphen aan den Rijn: Adfo.
 • Kaptein, S.P. & Gasteren, J. van (2001). De KPN helpdesk security & integriteit. Bedrijfskunde, 73 (3), 42-47.
 • Klamer, H. & Kaptein, S.P. (2001). De integere manager: discussienota. Den Haag: NCW.
 • Kaptein, S.P. (2001). De maatschappelijk verantwoorde werkgever is aantrekkelijk. Gids voor Personeelsmanagement, 80 (9).
 • Wempe, J.F.D.B. & Kaptein, S.P. (Eds.). (2000). Ondernemen met het Oog op de Toekomst: Integratie van economische, sociale en ecologische verantwoordelijkheden. Den Haag: Stichting Maatschappij en Onderneming.
 • Graafland, J.J., Kaptein, S.P., Klamer, H. & Oorschot, A. (Eds.). (2000). Binnenkamers: Ondernemers over hun ethische dilemma's en geloof. Zoetermeer [etc]: Meinema [etc].
 • Kaptein, S.P. & Wempe, J.F.D.B. (2000). Sustainability Management: een nieuw tijdperk. In - - (Ed.), Handboek Fraudepreventie en Integriteit (pp. D1020-1-D1020-33). Alphen a/d Rijn: Samson.
 • Kaptein, S.P. (2000). Ethiekmanagement: de case Schiphol. In J. de Leeuw & J. Kannekens (Eds.), Bedrijfsethiek voor HBO (pp. 121-127). Best: Damon.
 • Kaptein, S.P. (2000). Inkoop & Integriteit: de beroepscode van de Nevi. In - - (Ed.), Handboek Fraudepreventie en Integriteit (pp. E2010-26-E2010-26). Alphen a/d Rijn: Samson.
 • Kaptein, S.P. & Klamer, H. (2000). De bedrijfscode als effectief managementinstrument. Harvard Holland Review, 17 (72), 22-27.
 • Kaptein, S.P., Klamer, H. & Terlinde, J. (1999). De integere organisatie : Het nut van een bedrijfscode. Den Haag: NCW.
 • Kaptein, S.P., Klamer, H. & Linden, J.C.J. ter (Eds.). (1999). De integere Organisatie: Het nut van een bedrijfscode. Den Haag [etc]: Vereniging NCW [etc.].
 • Kaptein, S.P. (1998). "Integriteitsthermometer brengt culturele inbedding van AO/IC in kaart". De Accountant, 2, 97-97.
 • Kaptein, S.P. (1998). Ontwikkelingen in Organisatie-ethiek. PEM, 14 (4), 42-42.
 • Reenen, P. van & Kaptein, S.P. (1998). Ethiek en praktijk van politiewerk: wat weten we ervan? In P. van Reenen (Ed.), De Geest van Blauw (Politiestudies 0925-0069, 23) (pp. 39-63). Deventer: Gouda Quint.
 • Kaptein, S.P. & Reenen, P. van (1998). Ethiek en praktijk van politiewerk. In P. van Reenen (Ed.), De Geest van Blauw (Politie Studies, 23) (pp. 39-63). Gouda: Gouda Quint.
 • Kaptein, S.P. (1998). "Integriteitsmanagement binnen de organisaties: het inbedden van een sluitend geheel van regels en prodedures?". In B. Hessel & P. de Graaf (Eds.), Recht en Bedrijfsethiek (pp. 227-246). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Kaptein, S.P. (1998). "Kwaliteiten management: het waarborgen van morele deugden in het kader van kwaliteitsmanagement". In - - (Ed.), Praktijkgids voor Kwaliteitsmanagement (pp. 1-26). Belgie: Kluwer.
 • Kaptein, S.P. (1998). Ethiek Management. Dilemma, 8 (3), 6-8.
 • Kaptein, S.P. (1997). Integriteitszorg voorkomt fraude. In - - (Ed.), Handboek Fraudeprefentie (pp. 1-26). -: Wolters Kluwer.
 • Kaptein, S.P., Nijman, R.R. & Verdonk, J.F. (1997). Deel IV Maatschappelijke risico's en natuurrisico's. In J.R.R. Emmerich & M.J.J. Smulders-Van Gennip (Eds.), Schriftelijke Praktijkcursus Risicomanagement (pp. 1-43). Rotterdam: Euroforum Uitgeverij BV.
 • Kaptein, S.P. (1997). Criminaliteitsbewustzijn en -preventie (rapportage). (Extern rapport, Publikatie, no 15). 's-Gravenhage: Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf.
 • Kaptein, S.P. (1996). Een morele thermometer als instrument om het morele gehalte van een organisatie te meten. In J. de Leeuw, H. Rijksen & H. Bennink (Eds.), Onderwijs in Bedrijfsethiek (pp. 48-68). Best: Damon.
 • Kaptein, S.P., Oen, B.Y. & Wempe, J.F.D.B. (1996). Criminaliteitsbewustzijn en -preventie. (Extern rapport). -: -.
 • Kaptein, S.P. & Wempe, J.F.D.B. (1996). Overheid & ethiek: integriteitsbeleid bij het Rijk. Dilemma, 6 (juli), 4-6.
 • Kaptein, S.P. & Nijman, R.R. (1996). III Maatschappelijke Risico's en Natuurrisico's. In J.R.R. Emmerich & M.J.J. Smulders-Van Gennip (Eds.), Schriftelijke Praktijkcursus Risicomanagement (pp. 1-45). Rotterdam: Euroforum Uitgeverij BV.
 • Kaptein, S.P. & Wempe, J.F.D.B. (1995). Criminaliteitsbestrijding en moreel besef in het midden- en kleinbedrijf. (Intern rapport). : .
 • Kaptein, S.P. & Wempe, J.F.D.B. (1995). De bespreekbox: een effectief hulpmiddel voor een beleid gericht op het voorkomen van criminaliteit. (Intern rapport). : .
 • Kaptein, S.P. & Wempe, J.F.D.B. (1995). Twaalf gordiaanse knopen bij het ontwikkelen van een organisatiecode. Justitiele Verkenningen, 21 (4), 34-60.
 • Kaptein, S.P. & Wempe, J.F.D.B. (1995). Een korpscode als wapen voor het versterken van de weerbaarheid. Interface, 14-23.
 • Kaptein, S.P. (1995). Dubbele onmogelijkheid. Ophef, 4-7.
 • Wempe, J.F.D.B., Kaptein, S.P. & Spierenburg, I. (1995). Rapportage Integriteitsproject 'Met open Vizier'. (Extern rapport). s.l.: s.n..
 • Kaptein, S.P. & Wempe, J.F.D.B. (1994). Ethische codes als vorm van bedrijfsbeveiliging. Beveiliging, 7 (4), 9-11.
 • Wempe, J.F.D.B. & Kaptein, S.P. (1994). Ethische codes als vorm van bedrijfsveiliging. Security Management, 39-11.
 • Kaptein, S.P. (1993). Ethische bedrijfscodes. In T. Geurts & J. de Leeuw (Eds.), Geef bedrijfsethiek een plaats (pp. 56-71). Tilburg: Damon.
 • Kaptein, S.P. (1993). De effectiviteit van ethische bedrijfscodes. Bedrijfskunde, 65 (2), 186-195.
 • Kaptein, S.P. (1993). De bedrijfscontext doorgelicht: een analyse van factoren die aanzetten tot onethisch gedrag. In T. Geurts & J. de Leeuw (Eds.), Geef bedrijfsethiek een plaats (pp. 72-93). Tilburg: Damon.
 • Kaptein, S.P. (1993). Ethische bedrijfscodes: een effectief instrument voor het management van ethiek in de onderneming. Doelmatige Bedrijfsvoering, 5 (1/2).
Niki den Nieuwenboer

Seeing the Shadow of the Self: Studies on Workplace Deviance

2007
November
21
 • ERIM Top Article Award (2007)

  Details


Address

Visiting address

Office: Mandeville Building T11-42
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
Netherlands

Latest publication

Kaptein, S.P. (2013). Soft-controls in de MKB-praktijk: Een handreiking. In Leidraad voor de Accountant (pp. 80, A.2.7-01-22).