S.P. (Muel) Kaptein

Full Professor
RSM - Rotterdam School of Management
Erasmus University Rotterdam
Member ERIM
Field: Organisation
Affiliated since 2000

Muel Kaptein is a professor of business ethics and integrity management at the Department of Business-Society Management, Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM).His research interests lie in the area of ethics management, compliance programs and soft-controls.He wrote six books and has published 50 peer-reviewed articles in journals like Journal of Management Studies, Journal of Organizational Behavior, Organization Studies, Journal of Management, and Academy of Management Review.Muel is section-editor of the Journal of Business Ethics. He teaches courses in CSR, leadership, and business ethics.Muel is also partner at KPMG where he helps organizations in developing and auditing their integrity.

 • Lückerath-Rovers, M., Bier, B., Ees, H. van & Kaptein, S.P. (2015). Jaarboek Corporate Governance 2015-2016. Deventer: Kluwer.
 • Lückerath-Rovers, M., Bier, B., Ees, H. van & Kaptein, S.P. (2014). Jaarboek Corporate Governance 2014-2015. Deventer: Kluwer.
 • Woerden, M.J. van, Jurgens, M., Kaptein, S.P. & Leliveld, J.T.C. (2013). Ondernemen zonder Corruptie: Normenkader, management en praktijkervaringen. Deventer: Kluwer.
 • Lückerath - Rovers, M., Bier, B., Ees, H. van & Kaptein, S.P. (2013). Jaarboek Corporate Governance 2013-2014. Deventer: Kluwer.
 • Kaptein, S.P. (2013). Dienaren van het Volk: Over de macht van integriteit. Internet: Free E-book.
 • Dijkman, P.J., Jong, G. de & Kaptein, S.P. (2013). De Macht van de Moraal. Christen Democratische Verkenningen: herfst.
 • Kaptein, S.P. (2013). Workplace Morality: Behavioral Ethics in Organizations. Bingley: Emerald.
 • Cleef, L., Kaptein, S.P., Koenders, A., Minne, S. van der, Porrio, L. & Zwam, C. (2012). Beveiliging Totaal 2014. Alphen a/d Rijn: Vakmedianet.
 • Kaptein, S.P. (2011). Waarom goede mensen soms de verkeerde dingen doen: 52 bespiegelingen over ethiek op het werk. Amsterdam: Business Contact.
 • Kaptein, S.P. (2008). Embedding ethics into the corporate DNA. Sheffield: Greenleaf.
 • Cleef, L., Janse, E., Kaptein, S.P., Koenders, A., Porrio, L. & Zwam, C. (Eds.). (2007). Beveiliging totaal 2008. Alphen aan den Rijn: Kluwer.
 • Kaptein, S.P. (2005). The six principles of managing with integrity. New York: Spiro Press.
 • Kaptein, S.P. & Willems, P. (2004). Jaarboek Fraudebestrijding 2004. Alphen a/d Rijn: Kluwer.
 • Balkenende, J.P., Kaptein, S.P., Kimman, E.J.J.M. & Toren, J.P. (2003). Onderneming & Maatschappij. Assen: Van Gorcum.
 • Kaptein, S.P. & Wempe, J. (2002). The Balanced Company. Oxford: Oxford University Press.
 • Kaptein, S.P. (2002). De Integere Manager: De top, dilemma's en de diamant. Assen: Van Gorcum.
 • Kaptein, S.P. (1998). Ethics Management: Auditing and Developing the Ethical Content of Organisations (Issues in Business Ethics, 20). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • Kaptein, S.P. (Ed.). (1998). Ethics Management: Auditing and developing the ethical content of organizations. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
 • Kaptein, S.P. & Mulder, S. (2006). De Stakeholderdialoog. In L. Moratis & M. van Veen (Eds.), Basisboek MVO (pp. 239-153). Assen: Van Gorcum.
 • Kaptein, S.P. (2006). Sei principi di integrità manageriale. In Impresa e responsabilità sociale. In Impresa e responsabilità sociale (pp. 143-158). Milano: FrancoAngeli.
 • Kaptein, S.P. (2006). Integer leiderschap. In L. Moratis & M. van Veen (Eds.), Basisboek MVO (pp. 113-128). Assen: Van Gorcum.
 • Kaptein, S.P., Huberts, L., Lasthuizen, K. & Avelino, S (2005). Demonstrating Ethical Leadership by Measuring Ethics: A Survey of U.S. Public Servants. In Public Integrity (7, 4) (pp. 299-312).
 • Lasthuizen, K., Huberts, L. & Kaptein, S.P. (2005). Analyse van Integriteitsopvattingen. In L.W.J.C. Huberts & J. Naeyé (Eds.), Integriteit van de politie (pp. 69-93). Zeist: Kerckebosch.
 • Kaptein, S.P. (2003). Ethische auditing. In R.J.M. Dassen e.a. (Ed.), Control & Assurance (pp. 273-290). Reed Business Information.
 • Bartels, W., Kaptein, S.P. & Sikken, M. (2003). Compliance: stand van zaken binnen beursgenoteerde ondernemingen. In J.P. Balkenende & S.P. Kaptein (Eds.), Onderneming & Maatschappij (pp. 307-319). Assen: Van Gorcum.
 • Heugens, P.P.M.A.R., Kaptein, S.P., Oosterhout, J. van & Wempe, J.F.D.B. (2002). Ethical Criteria for Corporations. In S.P. Kaptein & J. Wempe (Eds.), The Balanced Company: a Theory of Corporate Integrity (pp. 227-262). Oxford/New York: Oxford University Press.
 • Verhoog, M.W. & Kaptein, S.P. (2002). Integriteit als ondernemingskwaliteit. In R.J.M. Jeurissen & A.W. Musschenga (Eds.), Integriteit in bedrijf, organisatie en openbaar bestuur (pp. 78-99). Assen: Van Gorcum.
 • Kaptein, S.P. & Verhoog, M.W. (2002). Ethical dilemmas of corporate functioning. In L. Zsolnai & I.R. Wienen (Eds.), Ethics in the Economy: Handbook of Business Ethics (pp. 8). Bern: Peter Lang Publishing.
 • Oosterhout, J. van, Heugens, P.P.M.A.R. & Kaptein, S.P. (2000). Normative documents, the contract model, and stakeholder management. In Kathleen.A Getz & Duane Windsor (Eds.), Proceedings Eleventh Annual Conference Essex Junction, March 16-19, 2000 of the International Association for Business and Society (pp. 276-281). Essex: International Association for Business /Society.
 • Kaptein, S.P. & Wempe, J.F.D.B. (1999). Working on integrity: differences and similarities between public and private sector organizations. In L.W.J.C. Huberts & J.H.J. Heuvel (Eds.), Integrity at the Public-Private Interfaces (pp. 113-131). Maastricht: Shaker Publishing.
 • Kaptein, S.P. & Wempe, J.F.D.B. (1999). Working on Integrity: Differences and Similarities between Public and Private Sector Organizations. In L.W.J.C. Huberts & J.H.J. van den Heuvel (Eds.), Integrity at the Public-Private Interface (pp. 113-131). Maastricht: Shaker Publishing B.V..
 • Kaptein, S.P. (1998). Integriteitsmanagement binnen organisaties: het inbedden van een sluitend geheel van regels en procedures? In B. Hessel & P. de Graaf (Eds.), Over Recht en Bedrijfsethiek: Pleidooien voor Samenwerking (pp. 227-246). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Kaptein, S.P. (1994). Bedrijfskultuur in ethisch perspektief. In J. de Leeuw & J. Kannekens (Eds.), Bedrijfsethiek (pp. 94-115). Best: Damon.
 • Kaptein, S.P. (1993). Een morele audit voor bedrijven: een eerste aanzet. In J.F. Schreinemakers & B.G.F. Pol (Eds.), Bedrijfskunde en technologie: NOBO zesde onderzoekdag 1993 (pp. 123-130). Enschede: Universiteit Twente, NOBO.
 • Kaptein, S.P. (1993). Ethische aspecten van ondernemerschap op de thuismarkten wereldwijd: een zoektocht naar de missie van een onderneming. In J.M.H.J. Hemels & W.L.A. van Tuyl van Serooskerken (Eds.), Besturen en innovatie (pp. C 0600-1-C 0600-30). Houten: Bohn Stafleu en Van Loghum.
 • Kaptein, S.P. (1998, Juni 04). Ethics Management : Auditing and Developing the Ethical Content of Organizations. Erasmus Universiteit Rotterdam (232 pag.) (Dordrecht [etc.]: Kluwer Academic Publishers (handelseditie)). Prom./coprom.: E.J.J.M. Kimman & C.P. Veerman.
 • Constantinescu, M. & Kaptein, S.P. (2015). CSR standards and corporate ethical virtues: A normative inquiry into the way corporations integrate stakeholder expectations. In Corporate social responsibility and governance (pp. 159-180). Springer International Publishing.
 • Kaptein, S.P. (2013). Business Codes of Multinational Firms: What Do They Say? In Citation Classics from the Journal of Business Ethics (pp. 525-547). Springer Netherlands.
 • Kaptein, S.P. (2013). Soft-controls in de MKB-praktijk: Een handreiking. In Leidraad voor de Accountant (pp. 80, A.2.7-01-22).
 • Kaptein, S.P. & Yip, G.S. (2012). The future of business school research. In M. Morsing and A. Sauquet Roviar. Business Schools and Their Contribution to Society (pp. 114-124). London: Sage.
 • Hoekstra, A. & Kaptein, S.P. (2011). Twee decennia integriteitsbeleid binnen de overheid: een analyse van graduele en grillige veranderingen. Bestuurswetenschappen, 4, 32-51.
 • Kaptein, S.P. (2010). Effective Business Codes: Inhalt und Bedingungen. Wieland, R., Steinmeyer, S., Grüninger (Eds). In Handbuch Compliance-Management: Konzeptionelle Grundlagen praktische Erfolgsfaktoren, globale Herausforderungen (pp. 291-314). Berlin: Erich Schmidt Verlag.
 • Kaptein, S.P. (2009). The living business code: Improving corporate integrity and reducing corruption from the inside. In Global Curruption Report 2009: Corruption and the private sector (pp. 83-88). New York: Cambridge University Press.
 • Kaptein, S.P. (2009). The living business code: Improving corporate integrity and reducing corruption form the inside. In Global Corruption Report 2009: Corruption and the private sector (pp. 83-88). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Heugens, P.P.M.A.R., Kaptein, S.P. & Nieuwenboer, N.A. den (2007, December 20). Liever high-trust toezicht. Het Financiële Dagblad
 • Kaptein, S.P. & Klamer, H.K. (2004). De implementatie van bedrijfscodes in nederland. Finance en Control, 2004 (Augustus), 41-49.
 • Kaptein, S.P. (2003). De bedrijfscodes van multinationals onder de loep. Bedrijfskunde, 75 (2), 22-31.
 • Kaptein, S.P. (2003). Security Jaarboek 2004. Deventer: Kluwer.
 • Kaptein, S.P. & Kerklaan, V. (2003). Controlling the soft controls. Tijdschrift voor Organisatie en Control, 7 (6), 8-13.
 • Kaptein, S.P., Klamer, H.K. & Wierenga, A. (2003). De bedrijfscode. Den Haag: VNO-NCW.
 • Kaptein, S.P. & Kolthof, E. (2003). Six principles for ethical leadership. PA Times, 26 (4), 8-9.
 • Kaptein, S.P., Menkhorst, H & Haak, J. (2003). Jaarboek Fraudebestrijding. Alphen a.d. Rijn: Kluwer.
 • Buys, M. & Kaptein, S.P. (2002). Drogredenen en inconsistenties in de inkoopethiek. Tijdschrift voor Inkoop en Logistiek, 18 (10), 36-38.
 • Kaptein, S.P. (2002). Richtlijnen kunnen de maatschappelijke verslaglegging verbeteren. Samen, september, 15-15.
 • Buijs, M & Kaptein, S.P. (2002). Drogredenen en inconsistenties in de inkoopethiek. Facility Management, herfst, 22-25.
 • Bartels, W. & Kaptein, S.P. (2002). Een geintegreerde benadering voor compliance. In Jaarboek Fraudebestrijding (pp. 69-75). Alphen a.d. Rhijn: Kluwer.
 • Kaptein, S.P. & Casteren, J. (2002). Een vangnet voor onregelmatigheden. In S.P. Kaptein (e.a). (Ed.), Jaarboek Fraudebestrijding. Alphen a.d. Rhijn: Kluwer.
 • Kaptein, S.P. (2002). Zes eigenschappen van een eerlijke manager. Management Rendement, november, 16-17.
 • Kaptein, S.P., Menkhorst, H & Haak, J. (2002). Jaarboek Fraudebestrijding. Alpen a.d. Rhijn: Kluwer.
 • Lasthuizen, K., Lamboo, T., Huberts, L. & Kaptein, S.P. (2002). Integriteit in de veiligheidszorg: opvattingen, onderzoeken en beleid bij de politie. Tijdschrift voor Veiligheid en Veiligheidszorg, 1 (2), 25-37.
 • Buys, M. & Kaptein, S.P. (2002). Scheve schaats bij geschenken. Facto Magazine, 8 (6), 22-25.
 • Kaptein, S.P. (2002). De integere manager. Contact, winter, 14-17.
 • Nieuwenboer, N., Kaptein, S.P. & Lammers, E. (2002). Bedrijfscodes in Belgie. (Extern rapport). Antwerpen: KPMG.
 • Kaptein, S.P. & IJzeren, J. (2002). Vertrouwenswerk werkt onvoldoende. Transparant, 8, 6-7.
 • Nieuwenboer, N., Kaptein, S.P. & Lammers, E. (2002). Codes d' entreprise, Panorama et Guide. (Extern rapport). Antwerpen: KPMG.
 • Kaptein, S.P. (2001). De maatschappelijk verantwoorde werkgever is aantrekkelijk. Gids voor Personeelsmanagement, 80 (9).
 • Kaptein, S.P. & Wempe, J.F.D.B. (2001). Bedrijfsethiek en corporate communication. In C.B.M. van Riel (Ed.), Corporate Communication: het managen van reputatie. Alphen aan den Rijn: Adfo.
 • Klamer, H. & Kaptein, S.P. (2001). De integere manager: discussienota. Den Haag: NCW.
 • Kaptein, S.P. & Gasteren, J. van (2001). De KPN helpdesk security & integriteit. Bedrijfskunde, 73 (3), 42-47.
 • Kaptein, S.P. (2001). De Integriteitbarometer voor organisaties. Bedrijfskunde, 73 (3), 12-18.
 • Kaptein, S.P. (2001). Heten meten en managen van integriteit. Sigma, 47 (6), 10-14.
 • Kaptein, S.P. (2000). Ethiekmanagement: de case Schiphol. In J. de Leeuw & J. Kannekens (Eds.), Bedrijfsethiek voor HBO (pp. 121-127). Best: Damon.
 • Kaptein, S.P. (2000). Inkoop & Integriteit: de beroepscode van de Nevi. In - - (Ed.), Handboek Fraudepreventie en Integriteit (pp. E2010-26-E2010-26). Alphen a/d Rijn: Samson.
 • Kaptein, S.P. & Wempe, J.F.D.B. (2000). Sustainability Management: een nieuw tijdperk. In - - (Ed.), Handboek Fraudepreventie en Integriteit (pp. D1020-1-D1020-33). Alphen a/d Rijn: Samson.
 • Wempe, J.F.D.B. & Kaptein, S.P. (Eds.). (2000). Ondernemen met het Oog op de Toekomst: Integratie van economische, sociale en ecologische verantwoordelijkheden. Den Haag: Stichting Maatschappij en Onderneming.
 • Graafland, J.J., Kaptein, S.P., Klamer, H. & Oorschot, A. (Eds.). (2000). Binnenkamers: Ondernemers over hun ethische dilemma's en geloof. Zoetermeer [etc]: Meinema [etc].
 • Kaptein, S.P. & Klamer, H. (2000). De bedrijfscode als effectief managementinstrument. Harvard Holland Review, 17 (72), 22-27.
 • Kaptein, S.P., Klamer, H. & Linden, J.C.J. ter (Eds.). (1999). De integere Organisatie: Het nut van een bedrijfscode. Den Haag [etc]: Vereniging NCW [etc.].
 • Kaptein, S.P., Klamer, H. & Terlinde, J. (1999). De integere organisatie : Het nut van een bedrijfscode. Den Haag: NCW.
 • Reenen, P. van & Kaptein, S.P. (1998). Ethiek en praktijk van politiewerk: wat weten we ervan? In P. van Reenen (Ed.), De Geest van Blauw (Politiestudies 0925-0069, 23) (pp. 39-63). Deventer: Gouda Quint.
 • Kaptein, S.P. (1998). Ontwikkelingen in Organisatie-ethiek. PEM, 14 (4), 42-42.
 • Kaptein, S.P. (1998). "Integriteitsthermometer brengt culturele inbedding van AO/IC in kaart". De Accountant, 2, 97-97.
 • Kaptein, S.P. (1998). "Kwaliteiten management: het waarborgen van morele deugden in het kader van kwaliteitsmanagement". In - - (Ed.), Praktijkgids voor Kwaliteitsmanagement (pp. 1-26). Belgie: Kluwer.
 • Kaptein, S.P. (1998). Ethiek Management. Dilemma, 8 (3), 6-8.
 • Kaptein, S.P. (1998). "Integriteitsmanagement binnen de organisaties: het inbedden van een sluitend geheel van regels en prodedures?". In B. Hessel & P. de Graaf (Eds.), Recht en Bedrijfsethiek (pp. 227-246). Nijmegen: Ars Aequi Libri.
 • Kaptein, S.P. & Reenen, P. van (1998). Ethiek en praktijk van politiewerk. In P. van Reenen (Ed.), De Geest van Blauw (Politie Studies, 23) (pp. 39-63). Gouda: Gouda Quint.
 • Kaptein, S.P. (1997). Integriteitszorg voorkomt fraude. In - - (Ed.), Handboek Fraudeprefentie (pp. 1-26). -: Wolters Kluwer.
 • Kaptein, S.P., Nijman, R.R. & Verdonk, J.F. (1997). Deel IV Maatschappelijke risico's en natuurrisico's. In J.R.R. Emmerich & M.J.J. Smulders-Van Gennip (Eds.), Schriftelijke Praktijkcursus Risicomanagement (pp. 1-43). Rotterdam: Euroforum Uitgeverij BV.
 • Kaptein, S.P. (1997). Criminaliteitsbewustzijn en -preventie (rapportage). (Extern rapport, Publikatie, no 15). 's-Gravenhage: Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf.
 • Kaptein, S.P. (1996). Een morele thermometer als instrument om het morele gehalte van een organisatie te meten. In J. de Leeuw, H. Rijksen & H. Bennink (Eds.), Onderwijs in Bedrijfsethiek (pp. 48-68). Best: Damon.
 • Kaptein, S.P., Oen, B.Y. & Wempe, J.F.D.B. (1996). Criminaliteitsbewustzijn en -preventie. (Extern rapport). -: -.
 • Kaptein, S.P. & Wempe, J.F.D.B. (1996). Overheid & ethiek: integriteitsbeleid bij het Rijk. Dilemma, 6 (juli), 4-6.
 • Kaptein, S.P. & Nijman, R.R. (1996). III Maatschappelijke Risico's en Natuurrisico's. In J.R.R. Emmerich & M.J.J. Smulders-Van Gennip (Eds.), Schriftelijke Praktijkcursus Risicomanagement (pp. 1-45). Rotterdam: Euroforum Uitgeverij BV.
 • Kaptein, S.P. & Wempe, J.F.D.B. (1995). Criminaliteitsbestrijding en moreel besef in het midden- en kleinbedrijf. (Intern rapport). : .
 • Kaptein, S.P. & Wempe, J.F.D.B. (1995). De bespreekbox: een effectief hulpmiddel voor een beleid gericht op het voorkomen van criminaliteit. (Intern rapport). : .
 • Kaptein, S.P. & Wempe, J.F.D.B. (1995). Een korpscode als wapen voor het versterken van de weerbaarheid. Interface, 14-23.
 • Kaptein, S.P. (1995). Dubbele onmogelijkheid. Ophef, 4-7.
 • Wempe, J.F.D.B., Kaptein, S.P. & Spierenburg, I. (1995). Rapportage Integriteitsproject 'Met open Vizier'. (Extern rapport). s.l.: s.n..
 • Kaptein, S.P. & Wempe, J.F.D.B. (1995). Twaalf gordiaanse knopen bij het ontwikkelen van een organisatiecode. Justitiele Verkenningen, 21 (4), 34-60.
 • Wempe, J.F.D.B. & Kaptein, S.P. (1994). Ethische codes als vorm van bedrijfsveiliging. Security Management, 39-11.
 • Kaptein, S.P. & Wempe, J.F.D.B. (1994). Ethische codes als vorm van bedrijfsbeveiliging. Beveiliging, 7 (4), 9-11.
 • Kaptein, S.P. (1993). De effectiviteit van ethische bedrijfscodes. Bedrijfskunde, 65 (2), 186-195.
 • Kaptein, S.P. (1993). Ethische bedrijfscodes. In T. Geurts & J. de Leeuw (Eds.), Geef bedrijfsethiek een plaats (pp. 56-71). Tilburg: Damon.
 • Kaptein, S.P. (1993). Ethische bedrijfscodes: een effectief instrument voor het management van ethiek in de onderneming. Doelmatige Bedrijfsvoering, 5 (1/2).
 • Kaptein, S.P. (1993). De bedrijfscontext doorgelicht: een analyse van factoren die aanzetten tot onethisch gedrag. In T. Geurts & J. de Leeuw (Eds.), Geef bedrijfsethiek een plaats (pp. 72-93). Tilburg: Damon.
 • Kaptein, S.P. & Bosma, A. (2016). Leiderschap in ethiek. (Extern rapport). Den Haag: VNO-NCW en MKB Nederland.
 • Kaptein, S.P. (2015, April 25). Versterken van integriteit vereist permanente strijd van bedrijven. Financieele Dagblad
 • Kaptein, S.P. & Bons, F. (2014). The business codes of the global fortune 200. (Extern rapport). Amsterdam: KPMG.
 • Kaptein, S.P. (2014, Januari 11). Roep om bedrijfsethiek leidt tot instrumenteel en calculerend gedrag van ondernemingen. Financieele Dagblad
 • Kaptein, S.P. (2014, Mei 28). Waarde van eed in financiële sector blijft onderschat. Financieele Dagblad
 • Dijkman, P.J., Jong, G. de & Kaptein, S.P. (2013). Tot een voorbeeld zult gij blijven. Christen Democratische Verkenningen, Herfst, 18-27.
 • Kaptein, S.P. (2013, Mei 06). Het gaat best goed met integriteit bestuurders. Trouw de Verdieping
 • Kaptein, S.P. (2013, November 07). Accountants zetten goede stappen om de toon aan de top van bedrijven bespreekbaar te maken. Financieele Dagblad
 • Kaptein, S.P. (2013, December 31). Komende gemeenteraadsverkiezingen draaien om integriteit. Trouw de Verdieping
 • Kaptein, S.P. (2013, Oktober 03). Ritselen is uit den boze. NRC
 • Bakker, J.G., Bartels, W. & Kaptein, S.P. (2012). New Metrics: nieuw model voor sturing en verantwoording. (Extern rapport). Amstelveen: KPMG.
 • Wallage, Ph., Kaptein, S.P. & Roos, E (2011). Sturen met gevoel: Een pleidooi voor meer intuïtie in de bestuurskamer. (Extern rapport). Amstelveen: KPMG.
 • Wallage, Ph., Kaptein, S.P. & Roos, E (2009). Trust Rules: Negen handvatten voor een betere balans tussen regels en vertrouwen.
 • Kaptein, S.P. & Vink, H.J. (2008). Soft-controls bij de rijksoverheid: Een onderzoek naar de oorzaak van rechtmatigheidsfouten. MAB, 82 (6), 256-264.
 • Kaptein, S.P. (2008). The Living Code: Embedding ethics into the corporate DNA. Sheffield: Greenleaf.
 • Kaptein, S.P., Wallage, P. & Roos, E (2008). Hypegiaphobia: Balancing between trust and rules. (Extern rapport). Amstelveen: KPMG.
 • Kaptein, S.P. & Kiewit, M. (2008). Business code of the Global 200: Their prevalence, content and embedding. (Extern rapport). Amsterdam: KPMG.
 • Kaptein, S.P. (2005). Vuistregels voor het omgaan met morele dilemma's. In Handboek voor Interne en Civiele Diensten (Aanvulling 53) (pp. 1-21). Alphen aan de Rijn: Kluwer.
 • Kaptein, S.P. & Klamer, H.K. (2004). Een bedrijfscode als HRM-instrument. In Methoden, Technieken en Analyses voor Personeelsmanagement (pp. 201-217).
 • Kaptein, S.P. (2004). Zes principes voor de integere manager. In D.J. Stolk & H Starren (Eds.), Lijden, leren en leiden: gedachten over het ontwikkelen van leiders en managers (pp. 123-135). Noordwijk: De Baak, Managementcentrum VNO-NCW..
 • Kaptein, S.P. & Klamer, H.K. (2004). De implementatie van bedrijfscodes in Nederland. Management Executive, maart, 51-55.
 • Kaptein, S.P. (2008, Februari 08). Er komt zeker nog eens een zaak Kerviel. Rotterdams Dagblad
 • Kaptein, S.P. & Nieuwenboer, N.A. den (2008, Februari 02). Er is meer dan hebzucht. Het Financiële Dagblad
 • Kaptein, S.P. (2006, December 28). An Integrity Injection for Business. BusinessWeek
 • Kaptein, S.P. (2006, Oktober 05). Klokkenluidersregelingen naar een hoger plan tillen. Het Financiële Dagblad
 • Kaptein, S.P. & Zwet, P. van der (2006, Maart 10). Vitamine I voor Deugdelijk Ondernemingsbestuur. Het Financiële Dagblad
 • Kaptein, S.P. (2006, April 24). Effect Gedragscode. Het Financiële Dagblad
 • Kaptein, S.P. & Wallage, P. (2005, December 23). Integriteit van mensen en organisatie valt wel te meten. Het Financiële Dagblad
 • Kaptein, S.P. & Kolthof, E. (2003). Six principles for ethical leadership. PA Times, 26 (4).
 • Kaptein, S.P. & Bartels, W. (2001). De interne compliance-functie: een bundeling van krachten. Tijdschrift voor Compliance, 5, 94-97.
 • Kaptein, S.P. (2001). Gedragen gedragscode voor e-mail en internet op de werkplek. Beveiliging, september, 68-71.
 • Kaptein, S.P. & Buiter, F.I. (2001). De Integere Organisatie 2: Handreiking voor een sluitend vangnet van ongewenst gedrag (Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing). Rijswijk: Den Haag Media Groep.
 • Kaptein, S.P. (Ed.). (1996). Maatschappelijke risico's. Risicomanagement Part III. Eindhoven: Euroform.
 • Wempe, J.F.D.B. & Kaptein, S.P. (1994). Ondernemingscode NV Luchthaven Schiphol. Onderdeel van ethiekprogramma t.b.v. werkoverleg binnen de Luchthaven Schiphol (NVLS), juni 1993 tot februari 1994: Amsterdam.
 • Wempe, J.F.D.B. & Kaptein, S.P. (1994). 5 video's t.b.v. het werkoverleg binnen de Luchthaven Schiphol. Begeleiden van de NVLS bij opzetten van ethiekprogramma, juni 1993-februari 1994: Amsterdam.

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

New

 • Role: Promotor
 • PhD Candidate: Deb Appel
 • Time frame: -
2007
November
21
 • ERIM Top Article Award (2007)

  Details


Address

Visiting address

Office: Mandeville Building T11-52
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
Netherlands

Latest publication

Kaptein, S.P. & Bosma, A. (2016). Leiderschap in ethiek. (Extern rapport). Den Haag: VNO-NCW en MKB Nederland.