Erasmus Centre for Strategic Philanthropy

Centrum voor strategische filantropie heeft noodgedwongen haar activiteiten beëindigd

Per 31 maart 2018 is het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy (ECSP) ophouden te bestaan na afronding van het onderzoek ‘Filantropische Fondsen in Kaart’. Dit besluit heeft de Raad van Toezicht in goed overleg met de directie genomen. Hoewel het ECSP sinds 2015 (naast de oprichtende partijen) vanuit een aantal fondsen ondersteuning heeft gekregen, is gezamenlijk vastgesteld dat het perspectief op structurele financiële duurzaamheid onvoldoende is. Lees verder...

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
- Ronald de Groot, afdeling Communicatie van Erasmus School of Economics: rdegroot@ese.eur.nl, +31 6 53 641 846.

- Ann Gummels (Huijbregts), ann@philanthropy-advisory-research.org,
+31 618 641 952


Centre for strategic philanthropy has ended its activities

As of 31 March 2018, the Erasmus Center for Strategic Philanthropy (ECSP) has ended its activities after the completion of the 'Filantropische Fondsen in Kaart' study. This decision was taken by the Supervisory Board in consultation with the management. Although the ECSP has received support from a number of funds since 2015 (in addition to the founding parties), it has been jointly established that the perspective on structural financial sustainability is insufficient. Read more (in Dutch)...

For more information, please contact:
- Ronald de Groot, Communications Officer of Erasmus School of Economics: rdegroot@ese.eur.nl, +31 6 53 641 846
- Ann Gummels (Huijbregts), ann@philanthropy-advisory-research.org,
+31 618 641 952

News

Thumbnail for article
Thumbnail for article
Thumbnail for article