Opleiding


Besturen van Filantropische Fondsen

De opleiding Besturen van Filantropische Fondsen richt zich op iedereen die vrijwilliger-bestuurslid is van een (vermogens)fonds, of overweegt om in de toekomst zitting te nemen in een dergelijk bestuur. De opleiding heeft als doel om toekomstige en zittende bestuursleden, aan de hand van vier thema’s en acht bijeenkomsten, in een kort tijdsbestek toe te rusten om goed voorbereid zitting te nemen in het bestuur van een fonds en om de kwaliteit en impact van het betreffende fonds te vergroten.  

De opleiding is een initiatief van de Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk (KSBW). De bijeenkomsten worden verzorgd door het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy (ECSP) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Centrum voor Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Het programma bestaat uit vier modules die elk een ander aspect van het besturen van een (vermogens)fonds behandelen. Tijdens de eerste module “Het domein van de Filantropie” wordt ingegaan op het ontstaan, de omvang en de indeling van de Nederlandse filantropische sector. Ook komt de rol van filantropische fondsen in de context van de hedendaagse verzorgingsstaat aan bod. Tijdens de tweede module “Het besturen van filantropische fondsen” wordt aandacht besteed aan de samenstelling van een bestuur en de selectie van bestuursleden, toezicht en verantwoording, bestuurdersaansprakelijkheid, en bedrijfsmatig werken binnen non-profit organisaties. Tijdens de derde module “Vermogensbeheer en financieel beheer” komen onderwerpen als financieel beleid, financieel risicobeheer en financiële verslaglegging aan bod. Tot slot wordt tijdens de vierde module “Interventie en impact” aandacht besteed aan het ontwikkelen van een op impact gerichte strategie, het kiezen en opzetten van effectieve projecten, en het uitvoeren van goede evaluaties.

Het programma vindt plaats op de locaties van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam. Tijdens de bijeenkomsten worden cursisten uitgedaagd om op basis van nieuwe kennis te reflecteren op hun eigen handelen en op het handelen van vermogensfondsen. Praktische toepassing van de behandelde stof is hierbij van wezenlijk belang. Voor het afsluiten van de gehele reeks dienen alle modules te worden gevolgd en dient de theorie te worden toegepast bij een filantropisch (vermogens)fonds door het schrijven van een toegesneden adviesrapport. De deelnemers die een voldoende beoordeling krijgen van dit eindverslag ontvangen een certificaat.

Voor meer informatie kunt u de brochure van 2017 raadplegen of contact opnemen met Arwen Hoogenbosch via e-mail of telefonisch via 010 4082344. Inschrijven doet u via de volgende link.