Programma Vermogen tot Verandering

Verantwoord investeren en doneren vanuit een familieperspectief

Het bezit van een groot kapitaal biedt u een zekere garantie voor continuïteit, maar ook het vermogen om verandering teweeg te brengen. Mogelijk heeft u wel eens overwogen om met uw vermogen meerwaarde te creëren voor cultuur, milieu of maatschappij. De vraag is dan hoe u dat op een verantwoorde wijze aanpakt met oog voor een zorgvuldig beheer van uw vermogen en een effectieve bijdrage aan het scheppen van maatschappelijke waarde. Het ECSP heeft hiervoor samen met het European Centre for Corporate Engagement van Maastricht University het programma ‘Vermogen tot verandering - Verantwoord investeren en doneren vanuit een familieperspectief’. Dit programma geeft u de kennis en de tools in handen om verantwoorde keuzes te maken. Zo kunt u uw familievermogen maximaal laten renderen door het een waardevolle bestemming te geven.

Programma

Het programma is opgebouwd uit vier modules die elk twee dagen in beslag nemen. Elke module wordt ingevuld met sessies waarbij er zowel in groepsverband als plenair gewerkt wordt met leden van vermogende families, vooraanstaande academici en professionals uit de wereld van vermogensbeheer en filantropie. Discretie staat uiteraard voorop.

Prof. dr. Harry Hummels, professor Ethiek, Organisaties en Samenleving aan Maastricht University en verbonden aan het ECCE, en Michiel de Wilde MBA, directeur van het ECSP, zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het programma. De operationele leiding is in handen van dr. Mirjam Locadia, Knowledge Management & Research Coordinator (ECSP).

Praktische zaken

Het programma dat oorspronkelijk grotendeels zou plaatsvinden in 2015 zal verplaatst worden naar 2016. Er zal gekozen worden voor hoogwaardige locaties in de omgeving van Maastricht, Amsterdam en Rotterdam.

Meer informatie over het programma kunt u vinden in de brochure. Indien uw interesse gewekt is, bent u van harte uitgenodigd contact op te nemen met:

Prof. dr. Harry Hummels, 06 109 812 89, h.hummels@maastrichtuniversity.nl

Michiel de Wilde MBA, 06 512 627 28, m.c.dewilde@ese.eur.nl

Dr. Mirjam Locadia, 06 505 686 75, locadia@ese.eur.nl