Gratis Masterclass Besturen van Filantropische Fondsen


Het Centrum voor Filantropische Studies en het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy verzorgen in het najaar van 2017 tweemaal de gratis masterclasses Besturen van Filantropisch Fondsen, in Amsterdam en Rotterdam. De masterclass is gericht op vrijwilliger-bestuursleden van filantropische fondsen en iedereen die overweegt om in de toekomst hierin zitting te nemen.  

Klaar voor een nieuwe generatie bestuurders

Voor de toekomst van goed doen is het cruciaal om de diversiteit en de deskundigheid binnen besturen van filantropische organisaties te bevorderen en op tijd voor goede opvolgers te zorgen. Tijdens deze masterclass wordt u in vogelvlucht meegenomen langs de uitdagingen waar bestuurders van filantropische fondsen mee worden geconfronteerd. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • de relatie tussen de overheid en filantropische fondsen;
  • goed bestuur en transparantie;
  • risicobeheer en financieel beleid;
  • strategie en impact.


De masterclass wordt verzorgd door prof. dr. Theo Schuyt van het Centrum voor Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Ann Huijbregts-Gummels van het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy (ECSP) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: het beste van de twee academische centra in Nederland op het terrein van filantropie!

Kennismaking met de leergang

De masterclass is een gelegenheid om kennis te maken met de leergang Besturen van Filantropische Fondsen. Deze opleiding is een initiatief van de Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk en heeft als doel om (toekomstige) bestuursleden van filantropische fondsen in een kort tijdsbestek toe te rusten om de kwaliteit, effectiviteit en impact van de betreffende fondsen te vergroten. Daarnaast leren (nieuwe) bestuurders op basis van nieuwe kennis te reflecteren op het eigen handelen binnen het bestuur van een fonds. De opleiding start weer in januari 2018. Kijk hier voor meer informatie over deze opleiding.

Praktische informatie en aanmelden

Masterclass Amsterdam
Datum:                 9 oktober 2017
Tijd:                     19.00 - 21.00 uur
Plaats:                  Vrije Universiteit Amsterdam

Masterclass Rotterdam
Datum:                 31 oktober 2017
Tijd:                     19.00 - 21.00 uur
Plaats:                  Erasmus Universiteit Rotterdam

Deelname aan de masterclass is geheel gratis en vrijblijvend!

INSCHRIJVEN