Centrum voor strategische filantropie beëindigt noodgedwongen haar activiteiten


Rotterdam, 20 december 2018

Centrum voor strategische filantropie beëindigt noodgedwongen haar activiteiten

Per 31 maart 2018 zal het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy (ECSP) ophouden te bestaan, dit na afronding van het onderzoek ‘Filantropische Fondsen in Kaart’. Dit besluit heeft de Raad van Toezicht in goed overleg met de directie genomen. Hoewel het ECSP sinds 2015 (naast de oprichtende partijen) vanuit een aantal fondsen ondersteuning heeft gekregen, is gezamenlijk vastgesteld dat het perspectief op structurele financiële duurzaamheid onvoldoende is.

Sinds de oprichting in 2009 heeft het centrum zich ten doel gesteld een bijdrage te leveren aan de kwaliteit, effectiviteit en impact van de filantropische sector als geheel en aan die van vermogensfondsen in het bijzonder. Volgens directeur Ann Gummels heeft het centrum een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de kennisontwikkeling binnen de sector. Zo is het ECSP er in geslaagd om academisch onderzoek op het gebied van filantropie te koppelen aan praktijkervaringen. Ook is het centrum een platform geweest, waar vermogensfondsen kennis hebben kunnen opdoen. ‘Ik ben er van overtuigd dat wij de sector van vermogensfondsen ondersteuning hebben kunnen bieden bij het vergroten van hun bijdrage aan de maatschappij’, aldus Ann Gummels.

Het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy werd in 2009 opgericht dankzij de financiële bijdrage van de algemeen nut beogende instelling Adessium Foundation. De faculteiten Erasmus School of Economics en Rotterdam School of Management van Erasmus Universiteit Rotterdam stelden hun wetenschappelijke kennis ter beschikking ten behoeve van het onderzoek en andere activiteiten van het ECSP. Daarnaast konden diverse promotietrajecten worden gefinancierd.

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Communications Officer van Erasmus School of Economics, rdegroot@ese.eur.nl mobiel 06 53 641 846