Filantropische Fondsen in Kaart


Eind afgelopen jaar werd bekend gemaakt dat ECSP (in liquidatie) per 31 maart 2018 haar deuren zal sluiten. Dit voor velen verrassende besluit van Raad van Toezicht en directie is genomen omdat het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy haar activiteiten niet duurzaam gefinancierd kon krijgen.

De ambitie van het ECSP-team dat precies een jaar geleden startte, was om enerzijds kennisontwikkeling binnen de filantropiesector te stimuleren; en anderzijds de kwaliteit, effectiviteit en impact van de geldverstrekkende organisaties te verbeteren door onder andere een brugfunctie in te nemen tussen de academische wereld en de praktijk.

In deze context begon het team dan ook aan een (markt)onderzoek om de sector van de filantropische fondsen gedetailleerd in kaart te brengen in termen van hun omvang en activiteiten. In de afgelopen tijd is in alle stilte hard doorgewerkt om het onderzoek zorgvuldig af te ronden. ECSP wil hiermee een belangrijke bijdrage leveren/achterlaten aan de sector en nodigt u met trots en enthousiasme uit om de resultaten van het onderzoek te vernemen.

U bent van harte welkom op 28 maart om 16.00 uur in de Faculty Club van de Erasmus Universiteit om de presentatie van het onderzoek bij te wonen en inzicht te krijgen in de omvang en activiteiten van de sector van vermogensfondsen. Na afloop van de presentatie kijken wij graag met een drankje samen met u achterom en vooruit.

Aanmelden kan door te mailen naar Suela Aksoy.