Corporate foundations

Bedrijfsfondsen zijn anders dan familiefondsen en onafhankelijke fondsen vanwege de grotere diversiteit aan stakeholders. Daarnaast is van belang in welke mate de doelstellingen van het fonds complementair zijn aan die van het moederbedrijf en of de strategische, organisatorische en juridische relatie met het moederbedrijf op een daarbij passende wijze is vormgegeven. Onderstaande artikelen over corporate philanthropy en corporate foundations bieden een overzicht van de primaire spanningsvelden waarmee corporate foundations te maken hebben.

Corporate Citizenship (2014) Corporate Foundations - A Global Perspective

Meijs & Roza (2014) A practical approach to corporate community involvement. RSM Discovery Collection

Council on Foundations (2012) Increasing Impact, Enhancing Value. A Practitioner’s Guide to Leading Corporate Philanthropy

Business in the Community (2003) Corporate foundations - building a sustainable foundation for corporate giving

Porter & Kramer (2002) The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy. Harvard Business Review

Porter & Kramer (1999) Philanthropy's New Agenda: Creating Value. Harvard Business Review

In een uittreksel van de presentatie die ECSP-directeur Michiel de Wilde verzorgde tijdens de FIN-ECSP bijeenkomst op 27 januari 2015 vindt u onder andere een overzicht van de drie primaire spanningsvelden (PDF) waar bedrijfsfondsen mee te maken hebben.