Betekenis van de factor tijd onderschat bij duurzame mobiliteit


Rol van bestuurswetenschappen

Het realiseren van duurzaamheid en duurzame mobiliteit wordt bepaald door de vraag hoe we omgaan met de factor tijd. Dit stelde bestuurskundige prof.dr. Harry Geerlings in zijn oratie ‘Nu verplaatsen, in de tijd van morgen’ die hij op donderdag 7 juni 2012 uitsprak aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De leerstoel Duurzame Mobiliteit, in het bijzonder de governance aspecten vanwege het Erasmus Trustfonds is de vijfde binnen Erasmus Smart Port Rotterdam (ESPR).

In de oratie ging Geerlings in op de betekenis van het begrip duurzaamheid en duurzame mobiliteit.
Ook behandelde hij de rol die de bestuursweten-schappen spelen in het doorgronden van de beleidsimplicaties om te komen tot een (meer) duurzame mobiliteit. 

Geerlings stond vooral stil bij de wijze waarop met de factor tijd wordt omgegaan. Duurzaamheid richt zich immers per definitie op een toekomstig ideaalbeeld. We moeten dus nu handelen als we in de toekomst duurzaamheid willen borgen. Geerlings introduceerde een specifieke invulling van het omgaan met tijd door het introduceren en beschrijven van zogenaamde ‘weak signals’. Bij de ‘weak signals’ draait het om signalen die zich nu al aandienen en die een doorslaggevende betekenis kunnen hebben in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan het belang van gezondheid in relatie tot verkeer en de opkomst van nieuwe regionale organisaties, zoals veiligheidsregio’s en een verkeersautoriteit. Geerlings stelde in zijn oratie dat de bestuurswetenschap veel meer aandacht moet geven aan de kansen die dat inzicht rond ‘weak signals’ biedt.

Bovenstaande kwam naar voren in twee cases die hij behandelde, te weten de besluitvorming rond de westelijke oeververbinding onder de Nieuwe Waterweg (Blankenburgtunnel versus Oranjetunnel) en het dossier luchtkwaliteit (NOx). Daar liet hij zien dat de besluitvorming vanuit het belang van duurzaamheid niet voldoet aan de eisen die daaraan mogen worden gesteld.

Over Harry Geerlings

Prof.dr. Harry Geerlings is sinds 1989 werkzaam bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW). Hij is tevens verbonden aan Erasmus Smart Port Rotterdam (ESPR), een initiatief dat in december 2010 is opgericht met als om de samenwerking tussen de ‘academie’ en de havengemeenschap te versterken.

ESPR bestaat uit een samenwerking tussen onderzoekers van vijf EUR-faculteiten op het gebied van havengerelateerd onderwijs en onderzoek en is mogelijk gemaakt dankzij ondersteuning vanuit het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Geerlings is namens de FSW één van de vijf havenhoogleraren die de kern vormen van dit initiatief.