Afstudeeronderzoek Jelle van der Ende: Belang binnenhavens voor de Nederlandse economie neemt toe!


Jelle van der Ende

 

Student Jelle van der Enden (ESE/master UPT) heeft op 5 oktober jongstleden een presentatie gegeven tijdens het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB). Jelle heeft een afstudeerstage uitgevoerd bij de NVB naar het economisch belang van de binnenhavens voor de Nederlandse economie. Dit betreft een update van een eerdere studie van TNO naar het economische belang van de binnenhavens: ‘Blue ports: knooppunten voor de regionale economie’ uit 2004. Tussen 2004 en 2011 is veel gebeurd in en rond de binnenhav

ens—ontwikkelingen die niet altijd gunstig uitpakken voor deze havens, denk aan de crisis in de bouw, een sector waarvoor de binnenhavens een belangrijke rol spelen. Het is daarom verrassend dat het economische belang is toegenomen. Dit is vooral te danken aan twee sectoren: de chemie en de groothandel.

Klik <link fileadmin centre_content smart_port images blue_ports_de_onmisbare_schakels.pdf>hier voor de presentatie die Jelle samen met zijn begeleider Bart Kuipers heeft gehouden.

Klik<link fileadmin centre_content smart_port images blue-ports2012_samenvatting.pdf> hier voor een samenvatting van zijn afstudeeronderzoek.