Bijzonder Hoogleraar Maritieme Geschiedenis Erasmus Universiteit Rotterdam/ Wetenschapsconservator bij het Maritiem Museum Rotterdam (8 uur/32 uur)


 

Functie

De leerstoelhouder dient de volgende taken te vervullen:

  • het leveren van een bijdrage in het onderwijs in de Bachelor- en/of Masteropleidingen van de faculteit op het terrein van de maritieme geschiedenis
  • een trekkersrol op het terrein van het wetenschappelijk onderzoek op datzelfde terrein en daarover te publiceren op internationaal niveau
  • daarbij verbanden te leggen en te onderhouden met de Erasmus School of Economics en de Rotterdam School of Management
  • het coördineren en uitvoeren van het wetenschapsbeleid van het museum en het begeleiden van de inhoudelijke staf

 

Vereisten

De Erasmus School of History, Culture and Communication en het Maritiem Museum Rotterdam zijn op zoek naar een Bijzonder Hoogleraar Maritieme Geschiedenis/ Wetenschapsconservator. De omvang van de hoogleraarfunctie geldt voor één dag in de week, die van de conservatorfunctie voor vier dagen. Het betreft een aanstelling voor een periode van vier jaar.

Gezocht wordt naar een kandidaat die met enthousiasme functioneert op het raakvlak van universiteit en museum en daarmee moeiteloos binnen de academisch wereld opereert en presteert en tegelijk in staat is op basis van een hoogwaardige collectie museale objecten en in samenwerking met de museumstaf nieuwe kennis te genereren en toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Van de kandidaat worden goede onderzoeksresultaten verwacht, blijkend uit een promotie en een substantieel aantal (internationale) publicaties op het gebied van de (maritieme) geschiedenis en/of maritiem erfgoed. De kandidaat beschikt over voldoende passieve en/of actieve kennis van de Nederlandse taal, die hem/haar in staat stelt bronnenonderzoek en literatuurstudie in de Nederlandse taal te kunnen doen en te functioneren binnen een Nederlandstalig onderzoeks- en museumteam.

 

Arbeidsvoorwaarden

De aanstelling geldt voor een periode van vier jaar. Het salaris komt overeen met uw kennis en ervaring en komt overeen met schaal 11 (deel conservator), met een maximum van € 3.990,--  bruto per maand (32 uur) en schaal 13 (deel hoogleraar), met een maximum van € 1.230,-- bruto per maand (8 uur),  beide conform de rechtspositieregeling van het MMR.

 

Organisatie

De Erasmus School of History, Culture and Communication van de Erasmus Universiteit Rotterdam is een groeiende faculteit met een open karakter en korte lijnen tussen staf en studenten. Met drie bachelor- en vijf masteropleidingen biedt de ESHCC brede studiemogelijkheden binnen het vakgebied aan ongeveer 1200 studenten. Er zijn drie afdelingen: Geschiedenis, Kunst en Cultuur en Media en Communicatie. De leerstoel Maritieme Geschiedenis wordt geplaatst in de leerstoelgroep Economische Geschiedenis van de Afdeling Geschiedenis. De ESHCC verricht zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. De Rotterdamse faculteit is de enige zelfstandige faculteit die zich richt op Maatschappijgeschiedenis in Nederland.

 

Het Maritiem Museum Rotterdam is het oudste maritieme museum van Nederland (1874) en één van de oudste maritieme musea wereldwijd. Het beschikt over een brede en omvangrijke collectie (meer dan 500.000 objecten), die gebruikt worden voor tentoonstellingen, onderzoek en publicaties.  De missie van het museum luidt: ‘Wij willen een breed publiek bewust maken van de invloed van de maritieme wereld op het leven van alledag van iedereen.’ Hierbij kan het museum stoelen op de collectie met stukken die teruggaan tot in de late middeleeuwen en ouder maar ook op alle kennis die rondom deze verzamelingen zijn vastgelegd. Het is de ambitie van het museum op basis van toegepast en fundamenteel onderzoek hiermee tot nieuwe inzichten te komen en het brede publiek hiervan kennis te laten nemen. Het museum ontvangt jaarlijks circa 125.000 bezoekers en is één van de bekendste culturele merken van Rotterdam.

 

Uw sollicitatiebrief kunt u tot 25 juni 2013  sturen naar de P&O-afdeling van het Maritiem Museum, ter attentie van de heer A.H. Post, Postbus 988, 3000 AZ Rotterdam. b.post@maritiemmuseum.nl