Symposium 'Handhaving in de Haven' - 16 December 2013


Stichting Juridische Samenwerking aan de Maas organiseert samen met Erasmus School of Law, de rechtbank Rotterdam en het OM Rotterdam:

 


Datum: maandag 16 december 2013, van 13.00 uur tot 17.00 uur met aansluitend een borrel
Locatie: Expo- en Congrescentrum, Forumzaal (route) te Rotterdam
Kosten: Deelname aan het symposium is kostenloos
Voor wie: Stichting Juridische Samenwerking aan de Maas en haar partners: de rechtbank, het parket, Erasmus School of Law en Erasmus Universiteit Rotterdam, de gemeente Rotterdam, de 'natte' advocatuur, de douane, het Havenbedrijf, bedrijfsjuristen en havenbedrijven.

 

Over het symposium

Met een bijdrage van 7-10% aan het bnp is de Rotterdamse haven economisch een factor van betekenis. Het belang van een veilige, goed functionerende haven is dan ook groot. Om die reden werken overheid en bedrijfsleven binnen het programma ‘Integere haven’ samen aan een structurele aanpak van criminele, maatschappij-ontwrichtende activiteiten in het Rotterdamse havengebied. Slagen de stakeholders binnen het spanningsveld van economie en handhaving in het vinden van effectieve wegen om criminaliteit te voorkomen en bestrijden? In hoeverre beïnvloedt de factor economie de handhaving in de haven? En wat is de rol van de rechter daarbij of wat zou die moeten zijn?

Deze en andere vragen worden belicht bij het symposium ‘Handhaving in de haven’, dat zal worden geopend door havenwethouder Jeannette Baljeu.

 

Programma

13.00 uur Ontvangst met koffie en een broodje

13.30 uur Welkom door dagvoorzitter Aletta Blomberg, bijzonder hoogleraar Rechtshandhaving aan de EUR, leerstoel Stichting Juridische Samenwerking aan de Maas

13.35 uur Opening van het symposium door havenwethouder Jeanette Baljeu

13.45 uur 'De haven en haar spelers', beoogd spreker van Havenbedrijf

14.00 uur 'It takes two to tango', sprekers: Loes van der Wees, officier van justitie, parket Rotterdam, en programmamanager Integere Haven en Bas Janssen, plv. Directeur Deltalinqs

14.20 uur 'Grote bedrijven: meten met twee maten?' spreker: Eric Daalder, landsadvocaat, PelsRijcken

14.40 uur Discussie aan de hand van stellingen

15.00 uur Pauze

15.30 uur 'De burger het bos in', spreker: Folkert Jensma, commentator, NRC Handelsblad

15.50 uur 'Lessen uit Odfjell', spreker: Erwin Muller, vice-voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid en hoogleraar Veiligheid en Recht, Universiteit Leiden

16.10 uur Discussie, mede aan de hand van stellingen

17.00 uur Borrel