Logistiek gevaarlijke stoffen biedt Broekman Group volop kansen


 

Op dinsdag 11 maart jongstleden organiseerden Erasmus Smart Port en de Broekman Group een workshop op het hoofdkantoor van de Broekman Group in de Waalhaven. Doel van de workshop: breng getalenteerde studenten in contact met de praktijk van de Rotterdamse haven en benut de gebundelde kennis van economen, bedrijfskundigen en juristen om nieuwe kansen voor de Broekman Group te ontwikkelen.

 

Studenten van de juridische en economische faculteit van de Erasmus Universiteit, samen met studenten supply chain management van de Rotterdam School of Management, bogen zich over de vraag waar kansen en bedreigingen liggen voor de Broekman Group op het gebied van de logistiek rond gevaarlijke stoffen. Welke strategische keuzen zijn kansrijk en hoe moet Broekman omgaan met het gegeven dat de handhaving van regelgeving in concurrerende havens nogal verschilt met Rotterdam.

Studenten van de Erasmus Universiteit bogen zich in drie groepen over deze vraagstelling, waarbij de verschillende inhoudelijke achtergronden werden gecombineerd om de kansen op een zo breed en multidisciplinair mogelijke wijze in kaart te brengen.

Foto: Raymond Riemen, CEO van Broekman Group en havenman van het jaar, luistert aandachtig naar de suggesties van een groep studenten, samen met Jacques Kleinkramer Managing Director Warehousing & Distribution van Broekman.

 De studenten kwamen met drie heel verschillende oplossingen. Eén groep suggereerde dat het aanbieden van gespecialiseerde kennis over gevaarlijke stoffenlogistiek de beste optie voor Broekman is om extra toegevoegde waarde in de supply chain te generen. In jargon: beweeg van een 3PL naar een 4PL logistieke dienstverlener.

Een tweede groep zag vooral kansen in het uitbreiden van het intermodale netwerk van Broekman, bijvoorbeeld richting Venlo.

De prijswinnende groep zag een kans in het vooroplopen van Broekman als partij die zich veel sterker dan zijn concurrenten profileert in strikte regelgeving, veiligheid en volledig transparante operaties—zo mogelijk in nauwe samenwerking met DCMR. Betrouwbaarheid voorop, niet alleen naar de opdrachtgevers maar ook naar de samenleving en de Rotterdamse burgers.

 Foto: Jacques Kleinkramer feliciteert de prijswinnende groep, De prijs: een etentje met de CEO van Broekman in de Harbour Club

Groepsfoto na afloop van de workshop. Studenten kwamen in contact met een acuut probleem in de haven, met éèn van de smaakmakende bedrijven in de haven èn met de havenman van het jaar.

De Broekman Group kreeg een aantal interessante kansen aangereikt.

Erasmus Smart Port en de Broekman Group geven inhoud aan een strategische relatie tussen Erasmus Universiteit en  Broekman. Stages, traineeships en brainstormsessies met studenten, zoals hier gerapporteerd, zijn daarvan een uitdrukking.

 Meer informatie: