Lancering SmartPort: De slimste haven wordt nu gemaakt


De beste onderzoekers samen laten werken met de innovatiefste bedrijven uit de haven. Alleen zo kan de Rotterdamse haven de uitdagingen van de toekomst aan. Dat is wat het vernieuwde samenwerkingsverband SmartPort zich ten doel heeft gesteld. De vijf deelnemende partijen ondertekenden op 9 april hun samenwerkingsovereenkomst.

Investeren in kennis, dat is wat SmartPort gaat doen, vertelde SmartPort-directeur Michiel Jak in zijn oprichtingstoespraak. De bedrijven uit de Rotterdamse haven en de kennisinstituten Erasmus Universiteit Rotterdam en TU Delft bij elkaar brengen. Jak: ‘Niet om ze gezellig aan tafel te zetten. Maar om de uitdagingen voor de toekomst waar het havenbedrijfsleven mee worstelt boven water te krijgen. Wetenschappers en bedrijven kunnen er dan mee aan de slag om er concrete oplossingen van te maken. Zo houden we Rotterdam als innovatiefste haven van de wereld scherp.’  

Samenwerking
In SmartPort werken Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam samen. Voor de komende vijf jaar is de financiering voor de onderzoeken geregeld, ruim anderhalf miljoen per jaar heeft SmartPort tot haar beschikking. Daarbovenop bestaan mogelijkheden om aanvullende financiering te verkrijgen. Jak: ‘Denk aan co-financiering door bedrijven en onderzoeksinstituten, NWO, Topsectoren, de provincie. Waar het om gaat is dat we eerst de beste ideeën, de innovatiefste bedrijven en de beste onderzoekers samenbrengen. Als we daar een serie toonaangevende projecten van op de rails kunnen krijgen, dan ziet iedereen wat SmartPort aan de toekomst van de haven kan bijdragen.’  

Uitdagingen
Rotterdam staat voor grote uitdagingen, ziet Michiel Jak. Fossiele brandstoffen gaan de komende jaren plaats maken voor alternatieven. Wat betekent dat voor het energie- en chemiecluster in de haven? Jak: ‘Als we daar niet als de kippen bij zijn om goede antwoorden voor de toekomst te geven, verliest Rotterdam potentieel marktaandeel. Dat mag dus niet gebeuren.’  

Een andere uitdaging voor de haven waar SmartPort een bijdrage aan wil leveren, is wat de onderzoekers al met een mooi woord Logistieke Connectiviteit hebben genoemd. Hoe beter, soepeler en sneller het vervoer van goederen vanuit de haven naar de eindbestemming verloopt, des te aantrekkelijker blijft Rotterdam als haven waar de goederen Europa binnenkomen. Nieuw te ontwikkelen IT-oplossingen die gebruik maken van big data, kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Michiel Jak: ‘Om deze uitdagingen aan te gaan moeten we gebruik maken van de kracht van onze haven, de dynamiek van onze stad en de ambitie van de regio.’  

Verbindende schakel
SmartPort 2.0 streeft naar een intensieve samenwerking met lopende initiatieven in zowel regionaal als internationaal verband. Het bouwt voort op de opgedane ervaring en zal het reeds aanwezige innovatie-ecosysteem in en rond de haven substantieel versterken. “Met de betrokkenheid van twee wereldwijd vooraanstaande universiteiten op het gebied van havengerelateerd onderzoek met excellente onderzoekers heeft SmartPort 2.0 een unieke kennispositie”, benadrukt Jak. SmartPort 2.0 moet zich ontwikkelen tot dé centrale organisatie en verbindende schakel tussen universiteiten en bedrijven die actief en langdurig investeren in kennisontwikkeling die voor de haven van belang is.

Op de Foto: Vlnr. Hans Beekman, directeur Stadshavens gemeente Rotterdam, Paul Smits, CFO Havenbedrijf Rotterdam, Steven Lak, voorzitter Deltalinqs, Dirk Jan van den Berg, voorzitter College van Bestuur TU Delft, Huibert Pols, rector-magnificus Erasmus Universiteit Rotterdam. (foto: Roy Borghouts)