Smart Port Ontbijtsessies: hoe praktijk en wetenschap samen de haven verder helpen!


Deltalinqs organiseert samen met de kennisinitiatieven Erasmus Smart Port Rotterdam en Dinalog, het Nederlandse instituut voor ‘advanced logistics’, een serie ontbijtsessies. In deze sessies zullen de havenhoogleraren die aan Erasmus Smart Port Rotterdam zijn verbonden u bijpraten over enkele thema’s waarmee u dagelijks te maken heeft en waarover deze hoogleraren hun visie met u willen delen.

Wij denken dat juist de combinatie van havenpraktijk en havenwetenschap het mogelijk maakt om een stap verder te zetten bij enkele issues waar u ongetwijfeld in uw praktijk mee te maken heeft. Het bijwonen van deze ontbijtsessies heeft voor u een aantal voordelen:

  • U wordt bijgepraat over de state-of-the-art over een bepaald issue vanuit de wetenschap door een erkende topexpert op het desbetreffende vakgebied.
  • U krijgt de mogelijkheid om in discussie te gaan met de havenhoogleraar over enkele praktische aangrijpingspunten samenhangend met uw eigen ondernemingspraktijk.
  • Er bestaat altijd de mogelijkheid om contacten te leggen met de havenhoogleraar en vervolgens een student een afstudeeronderzoek of een stage te laten uitvoeren naar problemen waar u mee zit en zo mogelijk om enkele van de suggesties die in de presentatie naar voren te komen in uw bedrijf toe te passen.
  • U komt in contact met een aantal medewerkers van Erasmus Smart Port Rotterdam en Dinalog en kunt verkennen wat nog meer mogelijk is bij beide instituten voor uw bedrijf. Dat kan gaan van een her- of bijscholingstraject voor uw medewerkers tot het opzetten van een gemeenschappelijk onderzoeksproject.
  • U start uw dag met een verfrissende inhoudelijke ervaring, waarin u niet alleen in contact komt met de eerder genoemde partijen, maar samen met enkele concullega’s van gedachten wisselt over problemen die vaak een structureel karakter hebben. En dit alles in de vertrouwde omgeving bij Deltalinqs.

Voor de zomervakantie zijn drie ontbijtsessies gepland, die steeds van 8:00 tot 9:30 uur bij Deltalinqs plaatsvinden.

  1. <link people rommert-dekker _blank>Prof.dr. Rommert Dekker van de Erasmus School of Economics praat op 21 maart over servicelogistiek en optimalisering van reserveonderdelen voor de procesindustrie. Zeer relevant voor logistieke managers uit de petrochemie en andere procesindustrie.
  2. Prof.dr. Harry Geerlings van de Faculteit Sociale Wetenschappen praat op 18 april samen met drs. Ron van Duin van de TU Delft over oplossingsmogelijkheden om de CO2 uitstoot van (container)terminals te verminderen. Relevant voor ‘environment, health and safety managers’ van containerterminals, maar daarnaast ook relevant voor general cargo terminals.
  3. <link people rene-de-koster _blank>Prof.dr. Rene de Koster van de Rotterdam School of Management gaat op 23 mei in op mogelijkheden om ongelukken in de logistiek te voorkomen. Relevant voor logistieke managers actief in de vele warehouses in de haven, maar eigenlijk voor iedere manager die zich bezig houdt met de benadeling of het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Download het complete programma in pdf.

Leden van Deltalinqs kunnen zich inschrijven via pronk@deltalinqs.nl.