Ook het tweede MHF Seminar: "Opslagmethoden en opslagtechnieken" werd goed bezocht


Het tweede seminar van het Material Handling Seminar, met als titel "Opslagmethoden en opslagtechnieken", was net als het eerste seminar, een groot succes. Er was een goede opkomst van leveranciers, adviseurs en gebruikers. De presentaties die deze middag gegeven werden, belichtten het onderwerp zowel vanuit de wetenschap als vanuit de praktijk. Deze middag werd succesvol geleid door H. Stad, die ter afsluiting een boeiende forumdiscussie leidde.

Hieronder vindt u verwijzingen naar de brochure, enkele presentaties en enkele foto's die tijdens het seminar gemaakt zijn.