Word partner of lid van het MHF

Material Handling Forum zet sector op de kaart


Wetenschap, onderwijs, overheid en belangenorganisaties hebben material-handling lange tijd links laten liggen, terwijl opslag en overslag razend belangrijke functies zijn in de logistieke keten van bedrijven. Dankzij de oprichting van het Material Handling Forum (MHF) door Stichting Logistica staat de sector steeds meer op de kaart. En zo hoort het ook. In Nederland staan immers zo’n 30.000 magazijnen, overslagcentra, hubs en grote terminals. Dat maakt material-handling zonder enige twijfel een belangrijke sector, met legio innovaties.

Innovatie speerpunt

Als onafhankelijk kennis- en netwerkplatform verbindt het MHF de wetenschap met de material-handling praktijk. Meerdere keren per jaar brengt het forum industrie, academici en logistieke bedrijven bij elkaar. Innovatie vormt een speerpunt waarbij wordt aangesloten op de Logistica Award. Het MHF stimuleert zowel vernieuwend wetenschappelijk onderzoek op het gebied van material-handling als product- en dienstinnovaties in het bedrijfsleven.

Aandacht voor interne logistiek

In logistiek Nederland wordt logistiek meestal gezien als externe logistiek, gericht op transport met diverse modaliteiten. Het MHF vraagt juist nadrukkelijk aandacht voor de interne logistiek. Hoe? Door het delen van onderzoek tussen universiteiten en bedrijven, het definiëren van onderzoeksprojecten, het genereren van afstudeeropdrachten, promotieonderzoek en het bevorderen van innovatie- en samenwerkingsprojecten.

Samen subsidieprojecten aanvragen

Het MHF wil daarnaast platform zijn voor gezamenlijke aanvragen van subsidieprojecten bij NWO en de EU. Kortom: het MHF zet interne logistiek op de kaart bij beslissers. Deze inspanning wordt gewaardeerd door de sector, getuige het groeiend aantal partners en leden van het MHF.

Activiteiten MHF

Het MHF organiseert verschillende activiteiten:

 • Thematische netwerkbijeenkomsten en round table meetings
 • Twee grote seminars per jaar
 • Focused events
 • Onderzoeksprojecten (afstudeerprojecten, promotieonderzoek) met bedrijfsoverstijgende aspecten
 • Een internetportal

Participeren in MHF

Uw bedrijf kan op twee verschillende manieren participeren in het Material Handling Forum: partnerschap of lidmaatschap:

 • Partners zijn de aanbieders van logistieke producten, diensten en logistiek advies.
 • Leden zijn de afnemers van logistieke producten en diensten.

Partners

Partners kunnen

 • mede onderzoek definiëren; denk aan afstudeeropdrachten en promotieonderzoeken
 • een logolink plaatsen op de homepage van de website www.rsm.nl/mhf
 • een innovatief concept op de portal plaatsen
 • mede vorm geven aan seminars en twee gratis deelnemers meenemen
 • deelnemen aan subsidieaanvragen
 • gratis toegang krijgen tot netwerkbijeenkomsten en het discussieforum
 • blogs schrijven op de MHF-pagina


De kosten van een partnerschap zijn afhankelijk van de omzet:

  omzet   kosten
1. Minder dan € 1.000.000   € 1.000 per jaar
2. € 1.000.000 tot € 5.000.000   € 2.000 per jaar
3. Meer dan € 5.000.000   € 4.000 per jaar

 

Leden

Leden krijgen

 • 50% korting op seminarbezoek
 • gratis toegang tot netwerkbijeenkomsten
 • toegang tot het discussieforum
 • de mogelijkheid tot het schrijven van blogs op de MHF-pagina


De kosten voor een lidmaatschap bedragen € 500 per jaar.

Aansluiten

Wil uw bedrijf zich ook aansluiten bij het Material Handling Forum? Neem dan contact op met de heer J. Hommes, directeur Stichting Logistica, e-mail: j.hommes@logistica.nl, telefoon: 070-3176057.