Seminar MHF 'Developments in Material Handling'

Material handling wil meer met autonome voertuigen

“We produceren complexiteit”, concludeerde Detlef Spee (Fraunhofer IML) namens de material handling industrie. Dat moet anders en kan ook met nieuwe technologie.

Het Material Handling Forum kwam 20 mei 2015 bijeen als platform voor wetenschappers, gebruikers en professionals uit de industrie om de trends in ogenschouw te nemen. Het aantal oplossingen groeit jaar in jaar uit, zodat sommige bedrijven wel vier of vijf verschillende systemen hebben geïmplementeerd in even zovele orderpickzones. Fraunhofer IML, het onderzoeksinstituut uit Duitsland op dit gebied, draagt daar zelf ook graag een steentje aan bij, onder meer met de toepassing van drones voor voorraadtellingen en autonome AGV’s met eigen intelligentie.

Individualisering ook intern

Met licht schuldbewust gevoel was Spee naar Rotterdam gekomen om op de Erasmus Universiteit tekst en uitleg te geven. Hij concludeerde dat het zoeken naar steeds weer nieuwe oplossingen ook telkens nieuwe vragen op roept. Duitsland propageert momenteel op alle fronten het concept Industrie 4.0, ofwel de vierde industriële revolutie. Kern daarvan is beslissingsondersteunende software op een zo laag mogelijk operationeel niveau in een gecontroleerde omgeving. Meer individualisering dus, ook in intralogistieke processen.
Over drones zei Spee: “Hebben we dat echt nodig?” Zijn toehoorders dachten van niet en reageerden schamper, maar Spee sloot niet uit dat voorraadnauwkeurigheid bijvoorbeeld bij logistiek dienstverleners een extra impuls kan krijgen als drones op eigen houtje door magazijnen vliegen om palletladingen te traceren. Dat is – vooralsnog – het IML project Inventairy.

Minder conveyors, meer AGV’s

Terugkerend punt in zijn betoog was de overkill aan conveyors, die veel ruimte innemen, duur zijn in aanschaf en niet erg flexibel. De oplossing wordt gevormd door Cellulair Transport Systems, waarin automatische voertuigen zelfstandig als een groep mieren hun werk doen. Met een grootschalige proef – 50 voertuigen – bekijkt IML de haalbaarheid.
Bijval kreeg Spee van een toonaangevende producent van material handling systemen, inclusief conveyors. Namens Vanderlande sprak Vincent Kwaks (verantwoordelijk voor technologie) over gemakkelijk te installeren en aanpasbare systemen, waartoe hij het systeem Adepto rekent, een shuttlesysteem in drie dimensies. Alleen racking, geen sensoren, kabels of mechanisatie. Als een Mecano-systeem – wie kent het nog? – eenvoudig uit te breiden of te verplaatsen. “Dit is de achtergrond van waaruit wij nu ontwerpen.”

Verandering mogelijk maken

Vanderlande kijkt intern met toenemende interesse naar de toepassing van autonome voertuigen, bijvoorbeeld bij bagageafhandeling. Vooralsnog is het een vingeroefening om te ontdekken wat mogelijk is om starre conveyorsystemen te elimineren. Maar er zijn volgens hem nog grote vragen over capaciteit, redundancy en reageren op mogelijke fouten. “Onze taak is het om verandering mogelijk te maken. Dus snel systemen aan passen en waar nodig oppakken en naar elders verplaatsen.”
Intern betekent dat voor fabrikanten als Vanderlande werken met veelal dezelfde componenten voor verschillende oplossingen. De softwareaansturing bepaalt hoe de componenten samen een toepassingsgericht systeem opleveren.

Veel onderzoeksprojecten onderweg

Vanuit de Erasmus Universiteit toonde professor René de Koster een lange lijst met projecten waar studenten mee bezig zijn of inmiddels hun onderzoek hebben afgesloten. Zoals Alina Stroie, die een toelichting gaf op haar studie naar concepten die het orderpickproces moeten optimaliseren. Zij kwam met een aantal interessante ontwerpregels die rekening houden met diverse doelstellingen zoals lagere kosten en een snellere doorlooptijd. Een paar weken geleden mocht zij de VLM-scriptieprijs voor dit onderzoek in ontvangst nemen. De Koster riep industrie en logistieke bedrijven op om te komen tot meer samenwerking en om onderzoeksvragen op tafel te leggen.

Dit artikel is eerder verschenen op www.Logistiek.nl. Het is geschreven door Heres Stad.