Dr.Ing. M.A. (Martin) de Bree

Rotterdam School of Management (RSM)
Erasmus University Rotterdam
Associate Member ERIM
Field: Organisation
Affiliated since 2019

At Rotterdam School of Management, Martin de Bree is researcher. He is a renowned scholar in the area of regulation and governance, meta regulation, system based regulation, self regulation, compliance management, public and corporate governance. His main research focus is on the interface between public and private parties with regard to law and regulation. 

 • M.A. de Bree & M. Dees (2019). Complexiteit vraagt om een andere manier van regels maken. TPC: tijdschrift voor public governance, audit & control.
 • M.A. de Bree & J.M.D. de Haas (2017). Using Management Systems in Environmental Supervision. In L.C. Paddock, D.L. Markell & N.S. Bryner (Eds.), Compliance and Enforcement of Environmental Law (ELGAR ENCYCLOPEDIA OF ENVIRONMENTAL LAW, Volume IV) (pp. 33-45). Abington UK: Edward Elgar Publishing
 • M.A. de Bree. Waste and Innovation. Technical University Delft ( BerghauserPont Publishing) Prom./coprom.: S.C. Santema & J.C. Brezet.
 • M.A. de Bree (2016). Certificatie en overheidstoezicht; Twee werelden zoeken voorzichtig toenadering; Safety! 3.
 • M.A. de Bree (2016). De promotiegroep Modern Toezicht. Tijdschrift voor Toezicht, 2.
 • M.A. de Bree (2015). Understanding Compliance Management: Opening the Black Box of Self-regulation. In Special Report on Next generation Compliance. INECE
 • M.A. de Bree, J.M.G. de Haas & P. Meerman (2015). Can supervision and enforcement networks make self-regulation work? In M. Faure, P. de Smedt & A. Stas (Eds.), Environmental Enforcement Networks; Concepts, Implementation and Effectiveness. Edward Elgar Publishing
 • M.A. de Bree & H. Ruessink (Ed.). (2015). Innovatng Environmental Compliance Assurance. Washington DC: INECE
 • P. Meerman & M.A. de Bree (2014). Compliance Assurance through Company Compliance Management Systems. In L. Paddock & J. Wentz (Eds.), Next Generation Compliance and Enforcement. Washington DC: Environmental Law Institute
 • M.A. de Bree (2014). Overheidstoezicht en Corporate Governance. In M. Luckerath-Rovers, B. Bier, H. van Ees & S.P. Kaptein (Eds.), Jaarboek Corporate Governance 2014-2015. Kluwer
 • A.M.V. Stoopendaal & M.A. de Bree (2014). Evaluatieonderzoek Systeemtoezicht op kwaliteit en veiligheid in de zorg; Fase 1. Ontwikkeling van het instrumentarium en eerste ervaringen. (Extern rapport). : IBMG
 • M.A. de Bree (2013). Private Borging van Regelnaleving in het Omgevingsrecht. (Extern rapport). : Rotterdam School of Management; Erasmus University
 • J.C.M. Haas, P. Meerman & M.A. de Bree (2012). Compliance Assurance Through Company Compliance Management Systems. (Extern rapport). : IMPEL

Side positions (2)

 • Stichting Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta

  Lid Raad van Toezicht

 • Stichting het Westervolkshuis

  Lid Bestuur


Address

Visiting address

Office: Mandeville Building T11-53
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
Netherlands