Het disciplineringsmodel voorbij: over autoriteit en legitimiteit in corporate governance


Speaker


Abstract

In this inaugural address, it is argued that the field of corporate governance is focused too much on the agency problems between managers and shareholders that result from the separation of ownership and control in public companies. It is argued that the currently dominant managerial disciplining model of corporate governance should be broadened by including: (1) the benefits of centralized decision-making and managerial authority in public firms (and other forms of enterprise organization), (2) the distinct corporate governance problems of other forms of enterprise organization, and (3) issues of legitimacy that that arise when corporate actions unlawfully or disproportionally hurt the interests of third parties outside the firm.

In deze inaugurele rede wordt betoogd dat het onderzoeksgebied van corporate governance te veel gefocussed is op de agency problemen tussen managers en aandeelhouders die resulteren uit de scheiding van eigendom en zeggenschap in de beursvennootschap. Voorgesteld wordt het perspectief van het thans dominante disciplineringsmodel van corporate governance te verbreden door ook onderzoek te gaan doen naar: (1) de waarde van bestuursautoriteit in beursvennootschappen (en andere ondernemingsvormen), (2) de specifieke corporate governance problemen van andere ondernemingsvormen, en (3) de legitimiteitsproblemen die ontstaan als de belangen van partijen buiten de onderneming door ondernemingshandelen op onrechtmatige of onevenredige wijze worden aangetast.

 
 Also see the inaugural address of Pursey Heugens!
 
 See the photo;s of this event in the ERIM Photo Gallery!
 
 Watch the video of this event on Google Video!
 
Contact information:
Tineke van der Vhee
Email