Media & Economie; markten in beweging en een overheid die stuurt zonder kompas


Wilfred Dolfsma has edited this years 'preadvies' of the Royal Association for Home Economics (Koninklijke vereniging voor Staathuishoudkunde) This article is only available in Dutch.

 

Preadviezen 2005 van Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS)

De Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde organiseert op vrijdagmiddag 16 december 2005 haar Jaarvergadering bij het Ministerie van Financiën

13.00 uur: Algemene Vergadering
14.15 uur: Behandeling Preadviezen  

De preadviezen worden aan de hand van door de auteurs toegelichte stellingen bediscussieerd met de zaal

DE PREADVIEZEN
De Preadviezen staan onder redactie van Wilfred Dolfsma en Richard Nahuis.

DEEL I
Het eerste deel presenteert een overzicht van de Nederlandse Media en van de kernthema’s van de media-economie. Na een overzicht van marktfalen in de mediamarkt (van Dijk en Waagmeester) wordt de wonderbaarlijke historische ontwikkeling van het televisiebeleid gepresenteerd (Hoefnagel). Van Cuilenburg betoogt dat we in Nederland gezegend zijn met een heel pluriform media aanbod.

DEEL II
Het tweede deel belicht de vier media (televisie radio krant en tijdschriften).

Rick van der Ploeg
Hij fileert de recente omroepplannen en laat zien dat de kerntaken van de publieke omroep in de knel komen

Egbert Dommering
Een betoog over de vraag die in Den Haag niet aan bod komt: Bestaan er in de toekomst nog wel gereguleerde publieke media?

Gerard Pfann
De Krant in Nederland: een gewoon product aan het einde van zijn levenscyclus, waar de politiek zich niet mee bemoeien moet.

Emiel Maasland, Sander Onderstal en Paul Rutten
De politiek heeft zich in de luren laten leggen bij de verdeling van de radiofrequenties door gevestigde partijen en is ‘vergeten’ dat economen verstand hebben van veilingen

Jacco Hakfoort
De markt voor publiekstijdschriften moet als tweezijdige markt geanalyseerd worden

DEEL III
In deel drie komt de relatie tussen economen en de media aan bod. Met bijdragen van Frank Kalshoven, Wim Groot & Henriëtte Maassen van de Brink, Flip de Kam & Frans Nypels en Harry van Dalen & Arjo Klamer.

www.dnb.nl/kvs Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de KVS óf kunt u contact opnemen met het secretariaat, tel. 020 - 524 2280 / kvs@dnb.nl

DE KONINKLIJKE VERENIGING VOOR DE STAATHUISHOUDKUNDE