Next Generation Diner


Speakers


Abstract

Introduction
Het Erasmus Centre for Family Business (ECFB) organiseert twee keer per jaar een ronde tafel bijeenkomst in de vorm van een besloten diner. Het doel van deze bijeenkomsten is om in een klein en select gezelschap van (toekomstige) leiders van familiebedrijven van gedachten te wisselen over een wezenlijk inhoudelijk thema. Het ECFB verzorgt bij iedere ronde tafel bijeenkomst een korte en inhoudelijke introductie op basis van recent onderzoek van bij het ECFB betrokken onderzoekers. In samenwerking met FBnet is voor deze bijeenkomst gekozen voor het volgende thema:

Internationalisering van het familiebedrijf: kansen en risicofactoren
Wanneer familiebedrijven in hun thuismarkt uitgegroeid zijn tot toonaangevende spelers, liggen de beste kansen op toekomstige groei vaak buiten de landsgrenzen. Omdat familiebedrijven in de eerste generatie vaak gericht zijn op lokale markten, is internationalisering bij uitstrek een vraagstuk dat speelt bij de next generation leiders van het familiebedrijf. Uit ECFB onderzoek blijkt echter dat juist familiebedrijven de internationaliseringsstap niet te licht moeten opvatten. Hun concurrentievoordeel ligt vaak besloten in factoren die meer lokaal gericht zijn dan die van vergelijkbare niet-familiebedrijven. Bovendien staan sommige internationale markten receptief ten opzichte van familiebedrijven, terwijl er in andere markten juist aversie heerst.

Tijdens deze ronde tafel bijeenkomst zal worden ingegaan op de volgende vragen: Wat zijn de specifieke uitdagingen waar juist familiebedrijven mee geconfronteerd worden bij internationalisering? In welke nationale contexten liggen de grootste kansen voor deze organisatievorm? Wat zijn de specifieke risicofactoren waaraan next generation leiders van familiebedrijven het hoofd moeten bieden? Prof. dr. Pursey Heugens zal de avond inleiden met een overzicht van recente inzichten vanuit de wetenschap, gebaseerd op studies verricht door het ECFB. Tijdens het diner is er ruimte voor diverse vraaggesprekken aan individuele tafels, op basis van een drietal prikkelende stellingen.

De inloop van de avond is vanaf 17:00 tot ongeveer 22:00 en zal plaats vinden in Rotterdam. Indien u ge├»nteresseerd bent om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn verzoeken u contact op te nemen met Carolien Heintjes. U kunt haar mailen via cheintjes@rsm.nl of bellen via 010-4082005. Wij hopen van harte u op 26 mei in Rotterdam te mogen begroeten.