Schuldpolitiek, Vergrijzing en de Verkiezingen


Henk Don
Henk Don
  • Speaker
Erasmus School of Economics (ESE), Erasmus University Rotterdam

Event Information

Type
Research Seminar
Programme
Marketing
Date
Thu. 14 Dec. 2006
Contact
Time
15:00-17:00 hours
E-mail
Location
Tinbergen Building H17-2
Number


Abstract

Please note that this seminar considers the Dutch economy and Dutch politics and will therefore be in Dutch.Onder invloed van voortschrijdend inzicht en veranderende omstandigheden is het anker voor de schuldpolitiek van de Nederlandse overheid in de vorige eeuw enkele malen verlegd. Na de gulden financieringsregel volgde het Zijlstra-kader, dat mikte op extern evenwicht. Na de ontsporing rond eind jaren zeventig was tekortreductie het centrale doel in de jaren tachtig, daarna is geleidelijk overgeschakeld naar de houdbaarheid van de collectieve financiën op lange termijn.Deze houdbaarheid wordt sterk beïnvloed door de demografische verschuiving in Nederland (vergrijzing), maar ook door bijvoorbeeld de uitputting van de aardgasbaten. Hoe is het begrip houdbaarheid precies operationeel gemaakt en waarom is het wenselijk aan dit houdbaarheidscriterium te voldoen? Hoe verhoudt de Nederlandse situatie zich tot die in andere landen?Hoe ontwikkelen de overheidsfinanciën zich zonder nieuw beleid in de nieuwe kabinetsperiode? Welke maatregelen kunnen bijdragen aan het bereiken van houdbaarheid? Welke keuzes maken de verschillende politieke partijen?Dit seminar is bedoeld om de actuele "Haagse" discussie over het financieel-economische beleid inzichtelijk(er) te maken voor de Rotterdamse collega's.

 

Contact information:

Dennis Fok

Email 

Dennis Fok
Professor of Applied Econometrics
  • Coordinator